Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INCF — Wynik w skrócie

Project ID: 37452
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Szwecja

Stworzyć bioinformatykę dla neurobiologii

Zrozumienie chorób mózgu często wymaga wykorzystania różnych dyscyplin, w tym bioinformatyki. W ramach europejskiej inicjatywy wykorzystano narzędzia i aplikacje komputerowe umożliwiające włączenie w badania danych neurobiologicznych i współdzielenie wyników badań.
Stworzyć bioinformatykę dla neurobiologii
Aby zrozumieć złożoność struktury i funkcjonowania mózgu, naukowcy muszą wymieniać się wynikami i technikami badań. Wymaga to zarządzania i analizowania ogromnej ilości danych publikowanych każdego roku. Nowa gałąź badań nosząca nazwę neuroinformatyki (NI) wykorzystuje narzędzia obliczeniowe i analityczne do analizy, współdzielenia i integracji danych doświadczalnych z dziedziny neurobiologii.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Neuroinformatyka" (INCF) było wspieranie i koordynacja NI na poziomie globalnym poprzez zaangażowanie grup badawczych i zainteresowanych stron z 16 krajów. Stworzono infrastrukturę integrującą dane i łączącą objawy chorób z ich przyczynami, pozwalającą zrozumieć i leczyć choroby neurologiczne. Opracowano także oprogramowanie i narzędzia neuroinformatyczne, udostępniając je z centralnej lokalizacji.

Uczestnicy projektu opracowali oprogramowanie (Waxholm) do tworzenia cyfrowych atlasów mózgu, które są ważną pomocą i narzędziem analitycznym w neurobiologii. Oprócz tego, jednym z najpopularniejszych produktów INCF było oprogramowanie (MUSIC), które pozwala na łączenie dużych symulatorów sieci neuronowych i wieloskalowego modelowania obliczeniowego.

Podsumowując, projekt INCF skupiał się na tworzeniu narzędzi komputerowych do zarządzania i analizy danych neurobiologicznych. Narzędzia te powinny pomóc w rozwiązaniu problemów infrastrukturalnych stojących przed neurobiologami oraz, dzięki rozpowszechnieniu wyników badań, pozwolić na lepsze zrozumienie chorób i działania mózgu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę