Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie dla polityk w zakresie badań i rozwoju

Wytyczne dla kształtowania polityki okazały się pomocne dla wielu europejskich regionów w budowaniu pomostów pomiędzy środowiskami akademickimi a sektorem przemysłowym oraz w doskonaleniu ich zdolności w zakresie badań i rozwoju.
Wsparcie dla polityk w zakresie badań i rozwoju
Różne regiony UE mają do zaoferowania różne, ale kompatybilne ze sobą mocne strony i obszary kompetencji, które usprawniają europejską gospodarkę, zwłaszcza jeśli regiony te blisko ze sobą współpracują. Współpraca pomiędzy firmami i władzami tych regionów prowadzi do znaczących usprawnień w dziedzinie transferu technologii, zrównoważonego rozwoju i kształtowania polityki.

Finansowany ze środków unijnych projekt "Upodmiotowienie regionów w zakresie decyzji i koncepcji na rzecz rozwoju polityki i transferu technologii" (REACT) zmodernizował sektor badań i rozwoju w obrębie regionów europejskich poprzez wzmocnienie decyzyjności związanej z transferem technologii.

Projekt miał za zadanie udoskonalenie transferu technologii pomiędzy sektorem przemysłowym a organizacjami badawczymi w celu dalszego rozwoju publicznych badań, a dodatkowo w celu zbudowania trwałych więzi pomiędzy decydentami, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) oraz naukowcami. Reprezentując sześć europejskich regionów, zespół projektowy pomógł w usprawnieniu transferu technologii pomiędzy nimi poprzez podjęcie konkretnych działań, zarówno w obrębie reprezentowanych obszarów, jak i pomiędzy nimi.

Aby wesprzeć kształtowanie polityki w zakresie badań i rozwoju, uczestnicy projektu rozpowszechniali metodologię i wytyczne polityki formułowane podczas konferencji organizowanych w ramach projektu. Sporządzona w ten sposób dokumentacja pomogła rzucić światło na możliwości i wyzwania w obrębie mikrotechnologii i nanotechnologii, a także przyczyniła się do popularyzacji wiedzy na temat tych ważnych dziedzin. Projekt zakończył się udzieleniem mandatu zobowiązującego do wspierania projektu i jego inicjatyw nawet po jego wygaśnięciu. Ma to na celu zagwarantowanie, że droga do lepszych badań i usprawnionej koordynacji regionalnej jest wybrukowana najlepszymi możliwymi decyzjami w zakresie kształtowania polityki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę