Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usprawnianie transferu wiedzy

Zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za rozpowszechnianie danych z badań pozwoliło UE na udoskonalenie systemów transferu wiedzy i na udzielenie wsparcia różnym regionom europejskim w tworzeniu więzi w tym obszarze.
Usprawnianie transferu wiedzy
Transfer wiedzy między narodami i różnymi częściami Europy ma potencjał umożliwiający wzmocnienie sektora badań i rozwoju przy jednoczesnych korzyściach dla gospodarki. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu "Regiony na rzecz rozwoju" (R4R) podjęto kroki mające na celu modernizację istniejących systemów transferu wiedzy. W ramach tej inicjatywy udoskonalono projekt oraz procedurę wdrażania i kontroli rożnych systemów poprzez wzmocnienie odpowiednich sektorów administracji publicznej.

Aby zrealizować założone cele, uczestnicy projektu porównali istniejące mechanizmy transferu wiedzy z rzeczywistymi potrzebami zainteresowanych stron na poziomie lokalnym i międzynarodowym. Skompletowano zestaw narzędzi badawczych do zbierania danych i oceny obecnie stosowanych systemów transferu wiedzy.

Zespół projektowy określił również najlepsze praktyki transferu wiedzy związanej z sektorem badań i rozwoju, przestawiając kluczowe spostrzeżenia, fakty, liczby i mechanizmy w tym zakresie. Dodatkowo, w ramach projektu R4R przedstawiono czynniki sukcesu i kryteria transferowalności, które są pomocne przy opracowywaniu systemu promującego więzi między narodami i regionami.

Wyniki projektu zostały ogłoszone i rozpowszechnione podczas konferencji w Brukseli, w której uczestniczyli urzędnicy UE, regionalni decydenci, eksperci ds. badań i inne zainteresowane strony. Ponadto, w publikacji rozdanej zainteresowanym stronom przedstawiono najlepsze praktyki w omawianej dziedzinie. Opisane działania pomogą w promowaniu bardziej intensywnej współpracy badawczej na poziomie regionalnym, a także w tworzeniu regionów i opracowywaniu badań, które z pewnością staną się źródłem korzyści dla europejskiej gospodarki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę