Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykorzystanie innowacyjności w praktyce

Nowe narzędzia pozwalające na ocenę innowacyjności, wspieranie procesu kształtowania polityki i pogłębione wykorzystanie wyników badań mogłyby znaleźć zastosowanie w inteligentnym wspieraniu przemysłu.
Wykorzystanie innowacyjności w praktyce
Ocena postępu w dziedzinie innowacyjności jest kluczowym elementem procesu kształtowania nowych polityk mających pobudzić gospodarkę. Jednak tego rodzaju oceny zazwyczaj nie przekładają się na konkretne polityki i decyzje. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wspieranie kształtowania polityk przy wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi oceny" (Suppolicy) było udzielenie pomocy rządom i lokalnym urzędnikom w przekuwaniu ocen innowacyjności na konkretne polityki. Jednym z celów było również udoskonalenie cyklu podejmowania decyzji politycznych – dzięki wykorzystaniu skuteczniejszych ram politycznych – w taki sposób, aby zaangażowane były wszystkie strony.

Dzięki projektowi opracowano strategię pozwalającą decydentom na wykorzystanie nowej metodologii, nowych narzędzi i procedur do promowania innowacyjności w swoim kraju bądź regionie. Zostały one zaprojektowane pod kątem praktycznego wykorzystania wyników badań i rozwoju, co byłoby korzystne zarówno dla gospodarki, jak i dla użytkowników końcowych.

Objęło to wymianę wiedzy na temat dobrych praktyk oraz analizę kluczowych kwestii, w celu opracowania strategii podejmowania decyzji, wytycznych dotyczących działań i standardowych procedur. W ramach projektu wspierano również inicjatywy związane z wdrażaniem polityk, które dotyczyły technologii i innowacyjności w obrębie całej UE. Rozpowszechnienie tych istotnych wyników przy udziale partnerów projektu ułatwiło dotarcie do decydentów, którzy będą teraz korzystać z nowych danych i narzędzi.

Końcowa konferencja projektu Suppolicy była dużym sukcesem, co pomogło w przeprowadzeniu znaczących wymian w sektorach polityki innowacyjności. Tworzenie sieci kontaktów w ramach konferencji oraz wyniki projektu powinny trwale wzmocnić politykę badań i innowacji, zwłaszcza w nowych krajach UE oraz w różnych regionach Europy. Dzięki projektowi decydenci polityczni działający w samorządach mogą poszerzać granice środowiska przyjaznego innowacyjności, co pozwoli badaniom i rozwojowi na napędzanie gospodarki i dostarczanie korzyści użytkownikom końcowym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę