Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

POPBL — Wynik w skrócie

Project ID: 42936
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Powiązanie nauki z wyborami związanymi z karierą i życiem zawodowym

Finansowane ze środków unijnych konsorcjum pracowało nad zwiększeniem zainteresowania młodych ludzi naukami ścisłymi oraz techniką oraz nad znalezieniem lepszego sposobu motywowania nauczycieli przedmiotów ścisłych do przekazywania niezbędnej wiedzy. Wyniki projektu poparły włączanie metod wypracowanych w przebiegu nauczania realizowanym przez wszystkich nauczycieli przedmiotów ścisłych.
Powiązanie nauki z wyborami związanymi z karierą i życiem zawodowym
Projekt "Nauczanie przedmiotów ścisłych w szkole według orientacji projektu – ułatwienie przejścia na etap nauki na uczelni wyższej oraz wejścia na rynek pracy dla chłopców i dziewcząt" (POPBL) został uruchomiony, aby wprowadzić nowe metody i środki zwiększania zainteresowania uczniów naukami ścisłymi poprzez nauczanie ich w szkole. Działania miały na celu powiązanie zapotrzebowania przemysłu i gospodarki na nauki ścisłe i technologie poprzez podkreślanie związku pomiędzy badaniami akademickimi oraz pracą.

Metoda nauczania przedmiotów ścisłych opracowana przez POPBL może zostać przeniesiona z poziomu uniwersytetu na poziom szkoły poprzez warsztaty, podczas których nauczycielom nauk ścisłych pokazuje się, w jaki sposób dostosować i wdrożyć POPBL do ich konkretnej sytuacji dydaktycznej. Zwykłe lekcje (biologii, chemii, informatyki, fizyki i ekologii oraz nauk przyrodniczych i technologii) były we wszystkich typach szkół średnich z uczniami w wieku od 11 do 19 lat zastępowane co jakiś czas przez lekcje POPBL. W uczestniczących uczelniach kładziono nacisk na nauki stosowane oraz tradycyjnie intensywne kontakty z przemysłem.

Odpowiednie pomiary wyników z sześciu krajów, ujawniające zarówno różniące się i odpowiadające sobie wyniki (te ostatnie niezależnie od kultury i systemów szkolnych), wykazały, że POPBL ma potencjał, aby rozwijać zainteresowanie uczniów przedmiotami ścisłymi. Ponadto, zaobserwowano także zwiększenie się motywacji nauczycieli przedmiotów ścisłych w wyniku stosowania pewnych elementów nauczania POPBL. Jednym z tych elementów były ciągłe zmiany i "aktualizowanie" tematów w ramach ustalonego programu nauczania.

Metoda POPBL ma na celu promowanie faktycznej wiedzy w dziedzinie nauk ścisłych, wiedzy specjalistycznej, transferu wiedzy i jej stosowania oraz dodatkowych umiejętności i możliwości. Wyniki badań wykazały zasadniczo dobre wyniki nauczania, zwiększenie faktycznej wiedzy i wyższy poziom wiedzy specjalistycznej w porównaniu z grupą kontrolną.

Jeśli chodzi o różnice płci, nie udało się ustalić, czy chłopcy skorzystali z projektu w większym stopniu; wyniki wykazały jednak, że dziewczęta były skłonne do bardziej intensywnego korzystania z nauczania POPBL niż z nauczania tradycyjnego. Choć chłopcy wykazywali się większą skłonnością do przeprowadzania "niebezpiecznych eksperymentów", zauważono, że dziewczęta pracowały solidniej i w sposób bardziej zorientowany na wyniki, charakteryzując się większą łatwością w czytaniu, rozumieniu i wykonywaniu poleceń. Badania pilotażowe wykazały, że dziewczęta miały niższą pewność siebie w zakresie nauki przedmiotów ścisłych oraz zaniżały swoją wiedzę w tym obszarze.

Ogólnie rzecz biorąc, wyniki projektu POPBL wykazały, że wykorzystane podejście i metody stanowią skuteczne narzędzie do stymulowania nauczania przedmiotów ścisłych oraz uczenia się, jak również zwiększenia motywacji do uczenia się i zdobywania wiedzy.
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę