Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

URBAN TRACK — Wynik w skrócie

Project ID: 31312
Źródło dofinansowania: FP6-INFRASTRUCTURES
Kraj: Belgia

Na drodze do wysokiej wydajności kolei miejskiej

W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano modułowy system lekkich miejskich torów kolejowych, tramwajowych i metra. Ambitny plan ma na celu zapewnienie niskonakładowych rozwiązań niewymagających znacznej konserwacji, które oferowałyby przyjazny dla środowiska i bezpieczny transport w miastach.
Na drodze do wysokiej wydajności kolei miejskiej
Projekt "Miejska infrastruktura kolejowa" (Urban Track) został uruchomiony przez zespół międzynarodowych badaczy w celu opracowania nowej, innowacyjnej infrastruktury kolejowej. Patrząc na realne i możliwe do zweryfikowania koszty istniejących sieci, miał on także na celu znaczną poprawę w obszarze kosztów, jakości i estetyki.

W ramach czteroletniego projektu brano pod uwagę prefabrykowane moduły torów i ekologiczne lekkie koleje oraz tory tramwajowe. Dla systemów metra są zalecane wbudowane tory, w przeciwieństwie do tradycyjnych torów na podsypce, które są montowane na drewnianych lub betonowych podkładach. Tory w sztywnej płycie mają przewagę, jaką jest przeniesienie obciążenia i większa stabilność. W przypadku tuneli, gdzie koszt osadzenia jest wyższy, zaleca się tanie tory wykorzystujące płyty pływające.

Badacze ocenili różne sposoby instalacji, odnawiania i konserwacji torów z użyciem analiz kosztów/korzyści i kosztów cyklu życia (LCC) w celu określenia najwyższej wydajności w połączeniu z najbardziej ekonomicznymi metodami. Dodatkową korzyścią ekonomiczną było użycie niewymagającego konserwacji połączenia między torami i brukiem ulicznym w systemach tramwajowych wykorzystujących osadzone tory.

Zespół odkrył, że istniało bardzo niewiele narzędzi pozwalających dokładnie ocenić bieżące koszty konserwacyjne w przypadku takich torów. W związku z tym, badacze opracowali narzędzie oparte na obliczeniach kosztów cyklu życia w celu przeprowadzenia analizy – zarówno jakościowej, jak i ilościowej.

Zespół wykorzystał oprogramowanie do zarejestrowania historii, starzenia się i rozwoju torów w zdecydowanie bardziej usystematyzowany sposób. Obecnie poszczególni pracownicy posiadają dużą część wiedzy na temat warunków miejskich torów i ustawicznie aktualizowane bazy danych oznaczają, że te cenne informacje staną się niedostępne wraz z odejściem pracownika.

Autorzy badania zalecili także bliższą współpracę między działami budowlanym i konserwacyjnym. Ma to doprowadzić do skuteczniejszego wdrażania planów konserwacji oraz do powstawania wydajniejszych projektów torowisk.

Realizacja planów w ramach projektu Urban Track to zapowiedź dużej wydajności, niezawodności, a także wysokiego poziomu komfortu i bezpieczeństwa europejskich usług z zakresu kolei miejskich. Kładąc nacisk na produkcję produktów o większym stopniu standaryzacji, wyniki projektu mogą mieć zastosowanie na rynkach całego świata i mogą zapewnić przyszłe możliwości dla firm europejskich na rynkach wschodzących.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę