Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przyjazne środowisku parkingi

Konsorcjum z Niemiec, Włoch i Austrii sprawdziły przydatność poddanych recyklingowi odpadów budowlanych jako ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska nawierzchni dla parkingów. W ramach projektu Green Concrete (Ekologiczny beton) badano fizyczne, chemiczne i konstrukcyjne właściwości materiału, w tym jego nośność, stabilność, przepuszczalność i przydatność do podtrzymywania roślin.
Przyjazne środowisku parkingi
Warstwa bazowa produktu, który nazwano torfem żwirowym, składa się z materiałów pochodzących z recyklingu lub naturalnego żwiru w połączeniu z glebą lub kompostem obsadzonymi różnorodnymi trawami i nasionami ziół. Torf żwirowy przepuszcza wodę i umożliwia parowanie, poprawiając mikroklimat i jakość życia w miastach. Może on także pomóc zachować naturalne funkcje gleby, w tym funkcję buforowania szkodliwych substancji.

Korzystanie z torfu żwirowego sprzyja recyklingowi materiałów budowlanych, który pozwala uniknąć opłat za składowanie odpadów. Ponadto, jego stosowanie może pomóc ograniczyć zagrożenie wystąpienia szkód powodziowych, umożliwiając przepływ opadów atmosferycznych do wód gruntowych, co zmniejsza ilość spływu powierzchniowego wpływającego do kanalizacji.

Torf żwirowy to krok na przód w stosunku do konwencjonalnej praktyki zalewania powierzchni parkingowych asfaltem lub betonem. Dodatkowe korzyści to wysoka bioróżnorodność odzwierciedlająca wzrost liczby gatunków roślin i zwierząt oraz wzajemne łączenie się siedlisk, dające gatunkom większą swobodę przemieszczania się.

Projekt Green Concrete pozwolił małym partnerom biznesowym poszerzyć ich wiedzę na temat torfu żwirowego i produkować odpowiednie materiały do jego sporządzania. Inicjatywa pozwoliła firmom aktywnie promować nowy produkt, co jest korzystne zarówno dla biznesu, jak i dla środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę