Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

WAFLA — Wynik w skrócie

Project ID: 32443
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Niemcy

Nawadnianie ziem w Ameryce Łacińskiej

Inicjatywa związana z nienaruszającym równowagi ekologicznej zarządzaniem zasobami wodnymi w Ameryce Łacińskiej przyczyniła się do walki ze zjawiskiem pustynnienia. Partnerzy projektu opracowali w tym celu wskazówki oraz zharmonizowaną technologię, środowisko i instytucje.
Nawadnianie ziem w Ameryce Łacińskiej
Wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób naruszający równowagę ekologiczną powoduje, że ryzyko pustynnienia ogromnych obszarów Ameryki Łacińskiej staje się bardzo realne. Konsekwencje to choćby obniżona żyzność gleby i trudna sytuacja ekonomiczna, a co za tym idzie, podwyższone wskaźniki ubóstwa.

Program "Zintegrowane zarządzanie zasobami wody poprzez wdrażanie ulepszonych koncepcji agroleśnictwa na obszarach pustynnych i półpustynnych w Ameryce Łacińskiej" (WAFLA) miał na celu poprawić tę złożoną sytuację poprzez multidyscyplinarne podejście do wdrażania systemu zarządzania zasobami w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej w międzynarodowej skali. Projekt finansowany ze środków UE miał połączyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi (IWRM) i agroleśnictwo jako sposób na poprawienie nienaruszającego równowagi ekologicznej rozwoju regionu.

Ogólnym celem projektu było koordynowanie bieżących działań w zakresie badań, innowacji technologicznych oraz rozwoju społecznego i rozwoju zasad w celu stworzenia synergii dla potrzeb promocji systemów IWRM i poprawionych systemów agroleśnictwa. Osiągnięcie tych celów miało zasadnicze znaczenie dla określenia, przedstawienia i wdrożenia realnych rozwiązań problemu degradacji.

Ustandaryzowano kryteria oceny, określono kilka typów wskaźników i punktów odniesienia dotyczących degradacji gleby, określono ograniczenia społeczno-ekonomiczne i ustawodawcze oraz wybrano najlepsze praktyki. Inne działania obejmowały ocenę alternatywnych upraw, zbadanie tradycyjnych praktyk z zakresu agroleśnictwa oraz opracowanie systemu informacji rynkowej (MIS). Ten ostatni został zaproponowany szczególnie dla dwóch produktów: nerkowców i jadłoszynu.

Projekt WAFLA miał umożliwić ustanowienie współpracy między instytucjami i określonymi mającymi znaczenie sieciami agroleśnictwa z myślą o potencjalnej przyszłej współpracy. Podstawowe znaczenie dla tych wysiłków miało sporządzenie planu bieżących badań dla bardziej skonsolidowanego podejścia i przygotowania rekomendacji dotyczących przyszłych praktyk w zakresie badań i rozwoju (R&D).

Partnerzy zorganizowali w ramach projektu warsztaty, seminaria i końcową konferencję. Sformułowali także wskazówki dla interesariuszy i decydentów oraz przygotowali podsumowania zasad. W ramach projektu udało się pomyślnie sformułować propozycje realistycznych środków, które pozwoliłyby poprawić żyzność poprzez wykonalne podejście do ekosystemu. Nacisk projektu WAFLA na odwrócenie niszczących praktyk w zakresie zarządzania zasobami wodnymi ma potencjał, aby ulepszyć systemy irygacji, zwiększyć wydajność upraw i zapewnić długoterminowe możliwości gospodarcze dla regionu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę