Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Łączenie systemów monitoringu środowisk morskich

W ramach finansowanego ze środków UE projektu ustanowiono kompleksową bazę danych istniejącej wiedzy i praktyk związanych z monitoringiem ekosystemu Morza Białego. Podjęte działania poskutkowały przystosowaniem systemu do integracji z systemem europejskim.
Łączenie systemów monitoringu środowisk morskich
Pomimo bogactwa danych zgromadzonych w ostatnich dziesięcioleciach na temat stanu i dynamiki ekosystemu Morza Białego, różne czynniki sprawiły, że dane te nie są w pełni wiarygodne i reprezentatywne. W ramach projektu "Aktualny stan rosyjskiego monitoringu ekosystemu morskiego Morza Białego oraz jego znaczenie w związku z dyrektywą UE w sprawie polityki wodnej oraz Agendą 21 ONZ" (Ecomon) podjęto się ustanowienia bazy metadanych w celu rozwiązania tego problemu.Partnerzy projektu dokonali oceny rosyjskiego systemu monitoringu środowiska morskiego oraz określili cele do realizacji, aby w pełni wdrożyć normy badawcze, cele i formaty wyników UE. Dokładnie przeanalizowano istniejące dyrektywy, zasady i praktyki oraz zastosowano system Komisji Helsińskiej (HELCOM) w celu stworzenia wytycznych do monitorowania tych poprzednich.

W ramach projektu Ecomon zorganizowano szereg warsztatów i seminariów w Rosji mających na celu realizację wyznaczonych założeń, przeszkolenie ekspertów oraz stworzenie forum do spotkań z europejskimi partnerami. Opracowano monografię na temat stanu ekosystemu Morza Białego (monitoring i prognozowane zmiany), a wyniki projektu zostały rozpowszechnione za pośrednictwem strony internetowej. Istniejące bazy danych, z których każda była zorientowana na określone cele oraz wspierana przez odpowiednie organy administracyjne, zostały również udostępnione w formie elektronicznej.

Przeanalizowano różne praktyki i dokumenty regulacyjne, w tym Konwencję Helsińską, a także strategie UE i HELCOM w zakresie monitorowania i oceny Morza Bałtyckiego, a ich treść zastosowano w odniesieniu do Morza Białego. Umożliwiło to analityczne porównanie podstawowych zasad i schematów logistycznych systemów monitorowania ekosystemu do opracowania oraz zaleceń do sformułowania w celu rozwiązania wszelkich powstałych problemów.

Na zakończenie projektu badacze uznali możliwość integracji rosyjskiego systemu monitoringu morskiego, w związku z czym udostępniono wszelkie komponenty niezbędne do kontrolowanego transferu do odpowiedniego systemu europejskiego. Wysiłki podjęte w ramach projektu Ecomon wykazują również potencjał wsparcia opracowania i dalszego wdrożenia nowoczesnych praktyk monitoringu morskiego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę