Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IPMMAN — Wynik w skrócie

Project ID: 33205
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Austria

Im mniejsze, tym lepsze dzięki nanoprodukcji

Mikroprodukcja oraz nanoprodukcja to stosunkowo nowe pojęcia, które nie posiadają standardowych definicji. Najogólniej rzecz biorąc, odnoszą się one do procesów produkcyjnych bądź produktów związanych z obiektami o rozmiarach w skali mikrona (jedna milionowa metra) lub nanometra (jedna miliardowa metra, w skali atomów i cząsteczek).
Im mniejsze, tym lepsze dzięki nanoprodukcji
Chociaż w wielu obszarach przemysłowych od pewnego czasu wytwarzane są części w skali mikronowej, coraz większą wagę przywiązuje się do jeszcze mniejszych elementów oferujących większe możliwości, szczególnie w branży medycznej i elektronicznej.

Projekt "Poprawa produkcji przemysłowej integrującej makro-, mikro- i nanotechnologie oraz wydajne wytwarzanie" (Ipmman) miał na celu opracowanie strategicznej mapy drogowej dla europejskiej mikro- i nanoprodukcji. Grupa badawcza skoncentrowała się na wszelkich możliwościach zastosowań oferujących potencjalną wartość dodaną w przemyśle. Ponadto ustalono, że rozwój tego sektora wymaga całkowicie nowych metod produkcyjnych, a nie tylko dostosowania technik makroprodukcyjnych.

Wreszcie naukowcy podjęli ścisłą współpracę z przemysłowymi użytkownikami końcowymi, aby zapewnić istotność komercyjną wniosków, a także uzasadnienie zaleceń dla Komisji Europejskiej.

Podsumowując, w ramach projektu Ipmman skutecznie określono strategiczną mapę drogową dla europejskiego sektora produkcji w zakresie mikro- i nanoprodukcji. Wyniki zostaną zaprezentowane Komisji Europejskiej, co będzie miało ważne skutki dla przyszłego rozwoju badawczo-technologicznego w tym niezwykle istotnym sektorze technologicznym.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę