Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOTRANSPORT — Wynik w skrócie

Project ID: 33371
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Norwegia

Normalizacja testów toksykologicznych dla nanocząsteczek

Nanocząsteczki (NP) są coraz powszechniej stosowane wraz z gwałtownym rozwojem nanotechnologii. Są one często uwalniane w miejscy pracy w postaci aerozoli, a ich wpływ na zdrowie wzbudza wiele wątpliwości.
Normalizacja testów toksykologicznych dla nanocząsteczek
Europejscy badacze, zmotywowani faktem, że właściwości aerozolu drastycznie zmieniają się po uwolnieniu do otoczenia w porównaniu z ich właściwościami w reaktorze, stworzyli projekt "Zachowanie się aerozoli uwolnionych do otoczenia w produkcji nanocząsteczkowej – badanie przednormatywne" (Nanotransport). Ich celem było podkreślenie potrzeby wprowadzenia znormalizowanych testów dostosowanych do nanotoksykologii i zdrowia w miejscu pracy.

Grupa tego finansowanego ze środków UE projektu składała się z ekspertów w zakresie zarządzania ryzykiem, monitorowania aerozoli, filtracji, technologii nanocząsteczkowej oraz charakteryzacji bezpośredniej cząsteczek. Ukazali oni, że aerozole wytwarzane w produkcji nanocząsteczkowej drastycznie zmieniają się po uwolnieniu do otoczenia.

Ponadto ze względu na szybką aglomerację nanocząsteczek oraz przyleganie do aerozolu pracownicy mają większą szansę na styczność z aglomeratami niż z czystymi nanocząsteczkami. Dlatego też wyposażenie do monitorowania i filtrowania musi uwzględniać zakres rozmiarowy oraz skład chemiczny aglomeratów, jak również pierwotne właściwości czystych nanocząsteczek.

Rozkład rozmiaru cząsteczek aglomeratów oraz ich przyleganie do cząsteczek w otoczeniu znacząco się zmienia w zależności od różnorodnych warunków uwolnienia. Podkreśla to potrzebę rozważenia określonych scenariuszy w miejscy pracy podczas oceny ryzyka.

Podsumowując, projekt Nanotransport znacząco przyczynił się do scharakteryzowania i zrozumienia zachowania się aerozoli uwalnianych podczas procesu wytwarzania nanocząsteczkowego. W szczególności podkreślił potrzebę ostrożnej i szczegółowej oceny aglomeratów powstałych po uwolnieniu aerozoli do powietrza w otoczeniu.

Zastosowanie wyników w rozwoju przyrządów detekcyjnych i pomiarowych stosowanych w znormalizowanych testach nanotoksykologicznych powinno wzmocnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracowników sektora nanocząsteczek. Jest to dobra wiadomość dla Europejczyków, a także dla europejskiej służby zdrowia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę