Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TRIE — Wynik w skrócie

Project ID: 37540
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Belgia

Nowe możliwości w transplantologii

Zbiór zaleceń dotyczących przeszczepów komórek i organów może pomóc w przyspieszeniu rozwoju tej jakże ważnej dziedziny medycznej, a tym samym ocalić życie wielu pacjentów.
Nowe możliwości w transplantologii
Transplantologia może uratować wiele istnień i podarować nadzieję tysiącom ludzi, jednak na drodze do realizacji tego celu najczęściej stają powikłania, takie jak odrzucenie przeszczepu. Jednak niedawne postępy w medycynie, a zwłaszcza w immunologii, pozwoliły na wprowadzenie nowatorskich narzędzi diagnostycznych, nowych środków immunosupresyjnych, a także inteligentnych rozwiązań, umożliwiających prognozowanie przyjęcia lub odrzucenia przeszczepu przez organizm biorcy.

Celem finansowanego ze środków unijnych projektu "Integracja badań w zakresie transplantologii na terenie Europy" (TRIE) było opracowanie jednolitego podejścia do przeszczepów w Europie. W ramach projektu koordynowano współpracę lekarzy, przedstawicieli środowisk uniwersyteckich, pacjentów oraz przedstawicieli przemysłu, zachęcając ich do wspólnego poszukiwania skutecznych rozwiązań. Wykorzystując wyniki ankiety przeprowadzonej wśród zainteresowanych stron z 18 krajów oraz dane uzyskane podczas warsztatów, w których uczestniczyło ponad 60 ekspertów, uczestnicy projektu podjęli dyskusję na kluczowe tematy związane z przeszczepami komórek i organów w celu przyspieszenia prac nad rozwojem nowatorskich terapii klinicznych.

Pierwsze trzy kluczowe zagadnienia projektowe dotyczyły biomarkerów dla dawców i biorców, dzięki którym byłoby możliwe określenie profilów ryzyka i opracowanie terapii transplantacyjnych w przeszczepach komórek macierzystych i organów. Wymagało to, oprócz rozpatrzenia zagadnień natury moralnej i prawnej, określenia odpowiednich biomarkerów, utworzenia biobanków, usprawnienia procesu zbierania danych i wzmocnienia biostatystyki.

W ramach drugiego z zagadnień przestudiowano nowatorskie terapie komórkowe stosowane w transplantologii i poruszono kwestię standaryzacji protokołów terapii komórkowej w celu uregulowania kwestii prawnych i zachęcenia do inwestycji przemysłowych w tej dziedzinie. W tym celu uczestnicy projektu zasugerowali opracowanie produktów terapii komórkowej, które mogłyby być wykorzystane w przeszczepach organów przy odpowiednim wsparciu ze strony przemysłu, gwarantującym, że produkty te zostaną z czasem dostosowane do potrzeb klinicznych.

Trzecie i ostatnie z zagadnień dotyczyło innowacyjnych szkoleń dla lekarzy, naukowców i personelu badawczego z zakresu przeszczepów komórek i organów. Podkreślano potrzebę utworzenia sieci szkoleniowej przy współpracy z wiodącymi towarzystwami naukowymi i centrami przemysłowymi, co ułatwiłoby wymianę informacji pomiędzy środowiskami farmaceutycznymi i badawczymi.

Jeśli wszystkie z tych zaleceń zostaną wdrożone, UE jest w stanie zmodernizować dziedzinę transplantologii w obrębie całego kontynentu, uratować wiele ludzkich istnień i stać się liderem w tej dziedzinie dzięki nowo powstałym synergiom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę