Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

I-SAMCO — Wynik w skrócie

Project ID: 3766
Źródło dofinansowania: FP6-IST
Kraj: Austria

Większe wsparcie na rzecz wiedzy o trzęsieniach ziemi

Dane dotyczące oceny i monitorowania struktur są rozproszone w całej Unii Europejskiej. Problem ten podjęto w ostatnich latach poprzez starania w zakresie skoordynowania istotnych informacji.
Większe wsparcie na rzecz wiedzy o trzęsieniach ziemi
Budynki, które są w stanie oprzeć się zjawiskom naturalnym, takim jak tsunami czy trzęsienia ziemi, mogą zapewniać oszczędności oraz ratować życie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Międzynarodowy monitoring i kontrola oceny strukturalnej" (I-SAMCO) utworzono platformę wymiany wiedzy w zakresie oceny i monitorowania struktur.

Uruchomiony w 2011 r. projekt zrzeszył zainteresowane strony, wsparł nowe podejścia w dziedzinie oraz wzmocnił współpracę w Europie. W jego ramach ustanowiono także porozumienia o współpracy z Kanadą, Chinami, Japonią oraz Stanami Zjednoczonymi. Ponadto I-SAMCO rozpowszechnił istotną wiedzę podczas wydarzeń oraz uczestniczył w ogólnoświatowych projektach, by przyspieszyć realizację własnych celów.

Kluczowym założeniem projektu było przyłączenie się do inicjatyw oraz zarysowanie zaleceń związanych z normalizacją danych i protokołów w zakresie oceny i monitorowania. Warto także wspomnieć o działaniach edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie, zrealizowanych poprzez różne wydarzenia i inicjatywy.

Zrzeszając różne podmioty z UE oraz spoza niej, zespół projektu skutecznie stworzył internetową bazę danych, która była rozszerzana w kolejnych latach. Baza objęła więcej krajów, organizacji oraz danych na temat oceny strukturalnej, w tym monitoringu i kontroli, pomagając stworzyć bardziej kompletną dyscyplinę europejską w tym obszarze.

Wreszcie projekt I-SAMCO przestrzegł zainteresowane strony w Europie, by nie pozostawały z tyłu w dziedzinie inżynierii trzęsień ziemi, podkreślając znaczący niedobór finansowania w tym obszarze. Podkreślił także rozproszenie badań w dziedzinie inżynierii trzęsień ziemi oraz zachęcił do wspólnej pracy nad tym problemem.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę