Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

COACH — Wynik w skrócie

Project ID: 38966
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Francja

Czyste technologie energetyczne w Chinach

Wspólne wysiłki Chin i UE zaczęły torować drogę dla opartego na węglu wytwarzania energii przy zerowej emisji. Jeśli zostaną one zrealizowane, zalecenia w związku z jednym projektem finansowanym przez UE mogą mieć poważny wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
Czyste technologie energetyczne w Chinach
Postępy w zakresie technologii wytwarzania energii opartej na węglu mogą spowodować, że sektor energetyczny stanie się czystszy i zacznie zbliżać się ku zerowej emisji. Przyniesie to korzyść obszarom przemysłowym i zmniejszy poziom zanieczyszczeń tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne na świecie. Projekt "Współpraca w ramach działań CCS Chiny-UE" (COACH) zgromadził europejskich i chińskich partnerów w celu wspierania tworzenia elektrowni opalanych węglem o emisji bliskiej zera. Projekt miał na celu walkę ze zmianami klimatu poprzez rozlokowanie w Chinach elektrociepłowni wyposażonych w systemy do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla.

Projekt COACH uwzględnił zarówno technologie chińskie, jak i europejskie, aby umożliwić wykorzystywanie na większą skalę instalacji do poligeneracji energii. Byłyby one w stanie wytwarzać w oparciu o węgiel energię elektryczną oraz syntetyczne paliwo, jak również pozwoliłyby one przeprowadzić integrację ciepła z okolicznymi obiektami przemysłowymi. W ramach projektu szczegółowo rozważono techniczne i ekonomiczne względy zgazowania węgla dla wytwarzania energii w oparciu o węgiel w połączeniu z sekwestracją dwutlenku węgla (CCS). Określono źródła emisji dwutlenku węgla (CO2) oraz zbadano kwestię składowania CO2 w określonych regionach, biorąc pod uwagę pokrewne względy prawne, regulacyjne, ekonomiczne i finansowe.

Ponadto, w ramach projektu COACH stworzono poza stroną internetową do użytku publicznego i rozpowszechniania informacji, a także portal internetowy, dzięki któremu uczestnicy projektu mogą wymieniać między sobą dane.

Co najważniejsze, w ramach projektu opracowano zalecenia dotyczące dalszych celów oraz wezwano do analizy porównawczej kosztów wychwytywania z uwzględnieniem wpływu, jaki miałoby przyjęcie metanolu i energii elektrycznej jako strumieni produktów. Zasugerowano również przeprowadzanie ocen geologicznych, aby umożliwić wybór miejsca składowania w określonych lokalizacjach na terenie Chin. Te zalecenia, sugestie i rezultaty projektu mogą pomóc Chinom wytwarzać czystszą energię oraz mogą służyć rozpowszechnieniu na całym świecie wytwarzania czystszej energii w oparciu o węgiel.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę