Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SME ENVIRONMENT — Wynik w skrócie

Project ID: 3925
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Węgry

Zwiększenie udziału MŚP w ERA

Wraz ze rozszerzeniem Unii Europejskiej, potencjalna pula utalentowanych naukowców zwiększyła się. Niemniej jednak, należy podjąć ukierunkowane wysiłki w celu informowania zainteresowanych stron i ich zachęcenia do udziału w Europejskiej Przestrzenie Badawczej (ERA). Dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).
Zwiększenie udziału MŚP w ERA
Konieczne jest także, aby Europa zaprzęgła swoje najlepsze umysły do pracy nad rozwiązaniami, które pozwoliłyby stawić czoła dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom związanym z ochroną środowiska i energią. Projekt SME Environment (Środowisko MŚP), który jest finansowany ze środków UE, miał na celu zwiększenie udziału MŚP w programach ramowych UE z nowych państw członkowskich oraz krajów kandydujących.

Pierwszym zadaniem była ocena obecnej sytuacji, a następnie opracowanie strategii dotarcia do małych i średnich przedsiębiorstw aktywnie działających w obszarach związanych ze środowiskiem i energią. Partnerzy projektu wykorzystali także Internet w celu dotarcia do możliwie najszerszego grona odbiorców; utworzono też interaktywną stronę internetową w celu oferowania e-szkoleń.

Na stronie opublikowano także kilka kursów internetowych. Kurs początkowy dostarcza ogólnych informacji na temat programów ramowych, w tym szczegółowe informacje o tym, które części są poświęcone kwestiom związanym ze środowiskiem i energią. Następnie przewiduje się sporządzanie wniosków w celu zapewnienia menedżerom MŚP niedysponującym większym doświadczeniem w tej dziedzinie pomocy w przedłożeniu odpowiednich dokumentów. Moduły e-szkolenia obejmują cały cyklu życia projektu, wraz z późniejszymi kursami poświęconymi negocjacjom oraz zarządzaniu projektem.

Budowanie silnego, zrównoważonego konsorcjum jest także niezwykle ważne, dlatego strona internetowa programu SME Environment umożliwia także wyszukiwanie partnerów. Z myślą o takim zastosowaniu stworzona została obszerna baza danych z danymi kontaktowymi dla MŚP.

Żadne z działań realizowanych w ramach projektu nie przyniosłyby skutku, gdyby MŚP nie uzyskały informacji o stronie internetowej. Przeprowadzona została rozległa kampania promocyjna z wykorzystaniem poczty elektronicznej, ulotek i dni informacyjnych. Wyniki mówią same za siebie, ponieważ strona internetowa otrzymywała średnio ponad 100 wejść dziennie. Ponadto, ponad 200 MŚP ukończyło e-szkolenia i wiele z nich przedłożyło wnioski w sprawie programów ramowych. Na koniec należy zauważyć, że wysoki odsetek beneficjentów usług stanowiły kobiety.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę