Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PARSEL — Wynik w skrócie

Project ID: 42922
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Niemcy

Większa popularyzacja edukacji w zakresie nauk ścisłych

Podejście do edukacji w zakresie nauk ścisłych i technologii wymaga w Unii Europejskiej modernizacji. Poprzez zachęcanie większej liczby młodzieży do rozważenia perspektyw kariery w dziedzinie nauki, Europa może zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na większą liczbę naukowców i utrzymać rozwój tej dziedziny na światowym poziomie.
Większa popularyzacja edukacji w zakresie nauk ścisłych
Aby zwiększył się wpływ nauki szkolnej na aspiracje zawodowe dzisiejszej młodzieży, nauka przedmiotów ścisłych w szkole musi stać się bardziej przystępna dla społeczeństwa. Projekt "Popularność i znaczenie w nauczaniu przedmiotów ścisłych na rzecz wiedzy naukowej" (Parsel) powstał, aby określić, w jaki sposób alternatywne materiały dydaktyczne mogą być modyfikowane i udostępniane nauczycielom tak, aby możliwe było promowanie zainteresowania uczniów nauką. Finansowany przez UE projekt miał w ten sposób zaoferować podejście, które pozwoliłoby poszerzyć wiedzę naukową i zwiększyć jej popularność, znaczenie i wpływ poprzez określone moduły nauczania/uczenia się.

Partnerzy programu Parsel przedstawili podejście do nauczania, które promuje większą autonomię uczniów, kładzie nacisk na nauczanie poszukujące i wykorzystuje stanowiska nastawione na kontekst społeczeństwa. Oznacza to, że nauczyciele będą musieli rozwijać umiejętności nauczania w szerszym kontekście – materiały do nauczania/uczenia się oferowane w ramach tego projektu miały w tym pomóc dzięki modułom, które oferowały ambitne środowisko do nauki i sprowadzały uczniów na drogę samodzielnie regulowanej i ambitnej nauki.

Cel projektu, jakim było opracowanie lub adaptacja oraz udostępnienie materiałów do nauczania/uczenia się przedmiotów ścisłych, koncentrował się na uwzględnieniu nauk ścisłych/technologii/społeczeństwa (STS), nauk ścisłych/technologii/umiejętności (STL) i nauczania nastawionego na kontekst i zintegrowanego z przedmiotem nauczania, jak również opartego na kwestiach związanych ze społeczeństwem i nauką (SSI). Główną cechą modułów Parsel jest samodzielność nauczycieli, dzięki której materiały i podejście mogą być dostosowywane do środowisk uczniów oraz do konkretnych sytuacji w klasie. Przykłady wykorzystania samodzielności nauczycieli stały się przyczynkiem do planowania przyszłych modyfikacji modułu. Sposoby, w jaki nauczyciele wykorzystywali innowacyjne sposoby nauczania w celu odniesienia modułów do ich sytuacji w klasie, zostały przedstawione na plakatach na końcowej konferencji dotyczącej programu Parsel.Podejście konsorcjum do wspierania i angażowania nauczycieli pozwoliło zwiększyć ich zrozumienie idei związanych z nauczaniem przedmiotów ścisłych oraz procesu wdrażania różnych kreatywnych sposobów na ich wprowadzanie. W ramach projektu Parsel w każdym kraju partnerskim moduły były realizowane w małych grupach nauczycieli, dzięki czemu około 600 uczniów miało okazję poznać nowy sposób nauczania i uczenia się przedmiotów ścisłych. Ta pozornie mała grupa odbiorców włączonych do projektu pozwoliła jednak, by projekt uwzględnił zmiany, zwiększył niezależność nauczycieli i pomógł radził sobie z niepewnością i trudnościami w jego realizacji.

Pozytywne przyjęcie materiałów objętych projektem w krajach uczestniczących otwiera drogę do ich szerszego rozpowszechniania w innych krajach europejskich i nie tylko. Np. niektóre kraje azjatyckie już wyraziły zainteresowanie wdrażaniem modułów Parsel, z których część została już przetłumaczona na język chiński i już jest realizowana w niektórych szkołach.

Inicjatywa Parsel okazała się wartościową strategią wspierania i angażowania nauczycieli oraz promowania nauczania/opanowywania modułów, które będą wzbudzać większe zainteresowanie uczniów i studentów, tym samym poprawiając poziom wiedzy naukowej. Utworzona sieć naukowców i praktyków pokazuje, że istnieje szansa, by działania realizowane w ramach projektu były kontynuowane także po jego zakończeniu. Strona internetowa, dostępna pod adresem http://www.parsel.eu, także stanowić będzie pomoc w tym względzie, pełniąc rolę internetowej platformy, na której znajdą się opracowane materiały oraz która umożliwi wymianę pomysłów i dalszy rozwój projektu Parsel oraz jego modułów i strategii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę