Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MATERIALSSCIENCE — Wynik w skrócie

Project ID: 42942
Źródło dofinansowania: FP6-SOCIETY
Kraj: Cypr

Nowe podejście do badania materiałów

Europa poczyniła postęp w materiałoznawstwie oraz zróżnicowała swoje zdolności badawcze oraz przemysł w tej dziedzinie. Musi teraz sprawić, aby uczniowie poznawali tę nową dziedzinę w atrakcyjny sposób w celu podtrzymania impetu.
Nowe podejście do badania materiałów
Badania i nauka związane z nowymi materiałami składają wielką obietnicę szerokiego rozwoju technologicznego. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Partnerstwa uniwersytecko-szkolne na rzecz projektowania i wdrażania modułów badawczych wspomaganych technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w zakresie właściwości materiałów" (Materialsscience) opracowano nowe materiały dydaktyczne na rzecz wsparcia dziedziny.

Założeniem nowego podejścia było zbadanie możliwości połączenia odkryć badawczych i produktów technologicznych, koncentrując się na projektowaniu opartym na badaniach oraz tworzeniu materiałów dydaktycznych w oparciu na uczestnictwie. Innymi słowy, podejście promowało aktywne zaangażowanie studentów, uczenie się oparte na współpracy oraz dociekania naukowe, tj. koncepcje, które w większym stopniu skłaniają studentów do doceniania tematu. Osiągnięto to dzięki modułom opartym na edukacji wspomaganej zaawansowaną technologią informacyjno-komunikacyjną (ICT).

W ramach projektu opracowano ostateczny zbiór wytycznych oraz ramy projektowania i tworzenia materiałów dydaktycznych, zawierających kluczowe informacje zdobyte przez lata badań nad naukami pedagogicznymi. W rezultacie podejście powoduje zaangażowanie studentów, którzy prowadzą własne dociekania w celu pogłębiania wiedzy oraz wyostrzenia umiejętności rozumowania.

Ponadto w ramach projektu opracowano przeznaczony do publikacji podręcznik tworzenia modułów dydaktycznych w zakresie nauki i technologii. Innym ważnym osiągnięciem było opracowanie i aktualizacja strony internetowej Materialsscience, oferującej pożyteczne materiały do pobrania oraz mechanizmy umożliwiające nawiązywanie kontaktów. Dzięki tym narzędziom projekt pomógł podnieść jakość kształcenia w materiałoznawstwie oraz w interaktywny sposób znacznie przybliżył tę dziedzinę studentom. Inicjatywy takie jak ta ostatecznie pomogą wielu studentom podjęcie naukowej ścieżki zawodowej oraz przyczynią się do tworzenia w Europie przemysłu i gospodarki opartej na wiedzy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę