Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Więcej innowacji dla MŚP

Przedstawienie najlepszych praktyk w dziedzinie badań i innowacji z wykorzystaniem ocen środowiska pomogło małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) rozwijać się, wspierając wspólne projekty i wzrost gospodarczy.
Więcej innowacji dla MŚP
W ciągłym dążeniu Europy do podniesienia poziomu badań i rozwoju Komisja Europejska uruchomiła kilka projektów, które mają stanowić wsparcie dla MŚP i z których MŚP mogą w końcu korzystać. Jedną z takich inicjatyw jest projekt "Najlepsze praktyki, które pozwolą wnieść badania i innowacje do europejskich MŚP dzięki ocenie środowiska" (Europeer SME), który pomógł promować innowacje w MŚP. Projekt zgromadził ekspertów i decydentów, którzy wybrali najlepsze instrumenty do promowania innowacji i zachęcania do realizacji wspólnych projektów.

Projekt Europeer SME zwiększył skuteczność polityki badań i rozwoju ukierunkowanej na MŚP w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego. Promował wzajemne uczenie się, pozwolił przedstawić najlepsze praktyki i był bodźcem dla szybkiego wzrostu liczby pokrewnych mechanizmów i instrumentów wśród MŚP w celu umożliwienia im stawienia czoła wyzwaniom i ich przezwyciężeniu.Projekt pozwolił ulepszyć systemy transferu i możliwości przesyłania informacji poprzez wymianę najlepszych praktyk. W ramach projektu określono czynniki prawne, które działają korzystnie na transfer, jak również zbadano regionalne polityki badań i rozwoju, które sprzyjają innowacjom w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ponadto, ocena środowiska dotycząca projektu przyniosła ważne rekomendacje i cenny wgląd we wzmocnienie 10 najlepszych praktyk w tym zakresie. Projekt Europeer SME wspierał także pomyślnie regionalne badania i innowacje w związku z MŚP, a w jego ramach stworzono platformę internetową do wymiany wiedzy w zakresie promowania badań i innowacji.

Na koniec warto wspomnieć, że z projektu wyłoniło się wiele nowych pomysłów dotyczących długoterminowej kontynuacji inicjatyw, spośród których warto wymienić choćby stronę internetową. Wszystkie one okazały się bardzo przydatne w promowaniu innowacji wykraczających poza ramy projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę