Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Równoważenie bezpieczeństwa żywnościowego i lokalnego zysku ekonomicznego

Różne wizje popytu i podaży żywności w Europie Środkowej mogą pozwolić regionowi uprzedzić przyszłe potrzeby i zdobyć pozycję potęgi rolno-przemysłowej.
Równoważenie bezpieczeństwa żywnościowego i lokalnego zysku ekonomicznego
Przemysł rolno-spożywczy odgrywa w Europie Środkowej ważną rolę, jego potencjał nie jest jednak w pełni wykorzystywany. Wpływ regionu na przyszły popyt i podaż pozostaje więc niepewny. Finansowany ze środków UE projekt "Zdrowa i bezpieczna żywność dla przyszłości – dalekowzroczny projekt technologiczny prowadzony w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii i Słowacji" (Futurefood6) miał na celu rozwiązanie tego problemu. Projekt obejmował szereg przewidywań, które pozwoliły oszacować zapotrzebowanie i podaż żywności do 2020 roku.

W ramach projektu przeprowadzono sondaże z ekspertami, władzami i innymi interesariuszami z krajów korzystających z nowego naukowego podejścia w celu identyfikacji kluczowych osiągnięć technologicznych, ekonomicznych i społecznych, które kształtują popyt i podaży. Projekt Futurefood6 koncentruje się na bezpieczeństwie żywnościowym w dłuższej perspektywie, wyznaczając kluczowe technologie, które mają wpływ na zdrowie, wzrost gospodarczy, zatrudnienie i jakość żywności. Okazało się, że przemysł spożywczy regionu jest opóźniony technologicznie; wyznaczono także cztery długoterminowe cele lub "przyszłe wizje".

Pierwsza z czterech wizji wymaga, aby preferencje konsumentów napędzały konsumpcję produktów regionalnych i specjałów lokalnych, minimalizując transport żywności, zapewniając różnorodność kulturową i wspierając lokalne gospodarki. Aby jednak wizja ta stała się rzeczywistością oraz aby pobudzić eksport, będzie trzeba poradzić sobie z wysokimi kosztami produkcji, wyzwaniami związanymi z dystrybucją oraz z rozwojem marki.

Druga wizja zakłada dużą kontrolę drogi przebytej przez żywność z gospodarstw na talerze oraz rozwój zaawansowanych technologii w przemyśle spożywczym, który również byłby napędzany przez konsumentów i konkurencję oraz który umożliwiłby produkcję zdrowej, bezpiecznej, wysokiej jakości żywności. Taki model musi zagwarantować, że MŚP pełniące rolę producentów zdominują rynki żywności i zajmą się kwestią kosztownych wymogów certyfikacyjnych.

Trzecia wizja obejmuje krajowe strategie na rzecz badań żywności oraz rozwój ze szczególnym uwzględnieniem żywności funkcjonalnej oraz zagadnień społeczno-ekonomicznych. Czwarta i ostatnia wizja uwzględnia propozycję, by wyszkoleni pracownicy uruchamiali nowe systemy rolnicze oparte na wiedzy, które będą brać pod uwagę zmiany klimatu i będą energooszczędne. Ta wizja wymaga przezwyciężania barier, takich jak zacofanie obszarów wiejskich i braki w systemie edukacji.

Jeżeli wnioski te zostaną rozważane, a wizje zrealizowane, Europa Środkowa i Wschodnia może zacząć jawić się jako region prawdziwie zachowujący równowagę ekologiczną. Nastąpi także poprawa w dziedzinie eksportu, a także podniesie się standard życia, dorównując temu w zachodnich krajach europejskich; nastąpi ujednolicenie norm żywnościowych na całym kontynencie oraz pobudzanie przemysłu rolno-spożywczego.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę