Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacyjny impuls dla zamówień publicznych

Rynki typu biznes-rząd (B2G) oraz biznes-biznes (B2B) mogą w znaczący sposób promować innowacje poprzez lepszą politykę zamówień publicznych na technologie (PTP).
Innowacyjny impuls dla zamówień publicznych
Zamówienia publiczne obejmują nabycie towarów i usług, a także zlecanie pracy przez rząd krajowy oraz władze lokalne. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Zamówienia publiczne na technologie jako strategiczny instrument polityki innowacji" (OMC-PTP) zbadano zamówienia na technologie jako narzędzie do dalszych innowacji. Pod lupę wzięto ten rodzaj zamówień jako sposób na pobudzenie innowacji poprzez rynek B2G, który odpowiada za 16% produktu krajowego brutto (PKB) Europy.

Uznając PTP za potencjalne narzędzie kreatywnej polityki innowacji, w ramach projektu dokonano analizy ram prawnych zasad zamówień publicznych oraz pomocy państwowej. Odkryto, że kraje mogłyby z łatwością wdrożyć PTP, w tym zamówienia przedkomercyjne, jednak nie doszukano się metodologii takiego wdrożenia, Odkryto także, że bardzo niewiele krajów UE rozważało przyjęcie PTP. Dlatego też opracowana została broszura na ten temat, by uświadomić decydentom potencjał takiego działania. W broszurze objaśniono narzędzia i warunki niezbędne do wsparcia innowacji, przy jednoczesnym uatrakcyjnieniu rynku B2G dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Zespół projektu OMC-PTP zauważył, że zamówienia publiczne mogą także przynosić korzyści rynkom B2B oraz B2C (biznes-konsument) za pośrednictwem sektora publicznego. Przykładowo, rządy mogłyby za pośrednictwem PTP podjąć wyzwania środowiskowe oraz promować odnawialne źródła energii. Podsumowując, w ramach projektu zorganizowano sześć warsztatów, by zachęcić do wzajemnego uczenia się, oraz zaprezentowano wyniki za pośrednictwem różnych wydarzeń. Jeżeli decydenci uwzględnią zalecenia dotyczące PTP oraz ich siłę do wprowadzania innowacji, europejskie rządy, gospodarki oraz mieszkańcy istotnie skorzystają na takim ruchu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę