Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

BIOSAFENET — Wynik w skrócie

Project ID: 43025
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Niemcy

Internetowe badania nad bezpieczeństwem modyfikacji genetycznych

Dzięki europejskiej sieci komunikacyjnej stworzono szereg platform, których zadaniem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagadnień i opinii dotyczących kontrowersyjnego tematu, jakim jest genetycznie modyfikowane zboże.
Internetowe badania nad bezpieczeństwem modyfikacji genetycznych
Bezpieczeństwo organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) okazuje się być niewyczerpanym tematem do dyskusji. Jednak wielu ekspertów jest zdania, że w sporach trwających wokół tego zagadnienia nie uwzględnia się badań poświęconych biobezpieczeństwu GMO. Aby dostarczyć niezbędnych informacji, które pozwoliłyby na obiektywną i zrównoważoną ocenę GMO, stworzono projekt "Sieć komunikacyjna na rzecz badań nad biobezpieczeństwem" (Biosafenet). W ramach projektu gromadzone są wyniki badań w celu przekazania bieżących informacji zainteresowanym stronom.

Do tej pory podejmowano kilka prób realizacji tego ambitnego celu, w tym próbę pozyskania informacji z unijnych programów badawczych i europejskich sieci poświęconych biobezpieczeństwu. Do współpracy zaproszono ekspertów z nowych państw członkowskich i stowarzyszonych krajów kandydujących.

Narzędzia uzyskane dzięki Międzynarodowemu Towarzystwu Badań nad Biobezpieczeństwem, wyjątkowo aktywnemu jeśli chodzi o kwestie związane z GMO, zostały wykorzystane w celu wzmocnienia roli europejskich ekspertów współpracujących w ramach projektu Biosafenet. Aby ułatwić pracę uczestnikom debaty poświęconej biobezpieczeństwu GMO, naukowcy współpracujący w ramach projektu streścili i rozpowszechnili wyniki przeprowadzonych badań. Ponadto Krajowa Fundacja Badań Hellenistycznych (NHRF) zorganizowała serię seminariów poświęconych tej tematyce, w tym seminarium "Zielona biotechnologia i biobezpieczeństwo" oraz "Kontekst polityczny i regulacje prawne".

Być może najważniejszym osiągnięciem w zakresie rozpowszechniania informacji było założenie strony internetowej Biosafenet. Ta nieustannie aktualizowana platforma przekazuje informacje dotyczące szerokiej gamy zagadnień komentowanych na forum publicznym. W artykułach i wywiadach przekazywane są użytkownikom najświeższe wyniki badań i wnioski dotyczące biobezpieczeństwa. Na stronie znajduje się również nowoczesna, ogólnodostępna baza danych wyposażona w rozwijane menu, zawierające spis najważniejszych upraw, dzięki któremu użytkownik bez trudu znajdzie informacje o wszystkich odnośnych projektach.

Dostęp do badań nad bezpieczeństwem i rozwojem GMO pomoże organom regulacyjnym oraz opinii publicznej w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących przyszłości modyfikacji genetycznych w kwestiach związanych z rolnictwem i środowiskiem. Przejrzystość badań niewątpliwie przyczyni się do wzrostu zainteresowania tym zagadnieniem i sprawi, że spotka się ono z większą akceptacją społeczną.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę