Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STRING — Wynik w skrócie

Project ID: 32636
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Lepsza i tańsza diagnostyka obrazowa

W ramach europejskiej inicjatywy podjęto badania nad nowymi materiałami do scyntylatorów w celu zagwarantowania lepszych wyników i zmniejszenia kosztów użytkowania skanerów stosowanych do pozytonowej tomografii emisyjnej.
Lepsza i tańsza diagnostyka obrazowa
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) to narzędzie stosowane w diagnostyce obrazowej, umożliwiające wykonanie strukturalno-funkcjonalnych obrazów wnętrza organizmu w sposób nieinwazyjny. Urządzenie wykrywa pozytonowy rozpad radioizotopu wstrzykniętego do organizmu i za pośrednictwem scyntylatorów przekształca go w promieniowanie. Ponieważ w skanerach PET wykorzystuje się w charakterze scyntylatorów dużą ilość materiałów krystalicznych, metoda ta jest dość kosztowna. Stąd potrzeba podjęcia badań nad opracowaniem nowych, niedrogich materiałów, dzięki którym metoda ta będzie częściej stosowana. Co więcej, dawka promieniowania towarzysząca badaniu PET jest zasadniczym problemem i wymaga wysokiej czułości detekcyjnej powłoki scyntylacyjnej.

Finansowany ze środków unijnych projekt "Scyntylatory strukturalne w diagnostyce obrazowej" (String) miał za zadanie zwiększyć wydajność i zmniejszyć koszty stosowania skanerów PET poprzez opracowanie scyntylatorów ceramicznych. Partnerzy projektu przyjrzeli się materiałom o czasach emisji niższych niż 20 ns, które, jak się okazało, emitują promieniowanie w zakresie UV, co sprawia, że nie nadają się do wykorzystania jako detektory fotonów. Aby pokonać tę przeszkodę naukowcy zastosowali przesuwniki długości fal połączone z filtrami interferencyjnymi, dzięki czemu zapobiegli przedostawaniu się niepożądanego promieniowania UV do fotodetektorów.

Uczestnicy projektu opracowali również nowatorską strukturę warstwową składającą się z ceramicznego scyntylatora wyposażonego w przesuwnik długości fal umieszczony pomiędzy dwoma filtrami interferencyjnymi. Struktura ta wykazała się nieco niższym promieniowaniem wyjściowym, w związku z czym partnerzy projektu skoncentrowali swoje wysiłki na ukształtowaniu sygnału emisji jako funkcji czasu rozpadu dla scyntylatora.

Pozytonowa tomografia emisyjna jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala na precyzyjne diagnozowanie chorób nowotworowych i schorzeń neurologicznych, takich jak choroba Alzheimera. Zastosowanie niedrogich materiałów w scyntylatorach obniży koszt skanerów PET i podwyższy poziom diagnostyki obrazowej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę