Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECOBINDERS — Wynik w skrócie

Project ID: 11734
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Belgia

Zielona alternatywa dla impregnacji drewna

Do konserwowania drewna stosuje się wiele różnych substancji chemicznych o różnym stopniu toksyczności dla ludzi i środowiska, które w ten sposób przedostają się nie tylko do zakładów produkcyjnych, ale też domów, samochodów i naszych miejsc pracy. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył przyjazne dla środowiska alternatywy z materiałów naturalnych, o szerokich możliwościach stosowania i potencjale znaczącego podniesienia konkurencyjności i jakości życia w Europie.
Zielona alternatywa dla impregnacji drewna
Celem projektu "Żywice furanowe i ligninowe jako przyjazne dla środowiska rozwiązania z zakresu ochrony drewna, paneli, desek i wyrobów wzorniczych" (Ecobinders) było stworzenie nowych opartych na biomasie materiałów w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące toksyczności chemikaliów stosowanych w sektorze produkcji wyrobów drewnianych.

Naukowcom udało się opracować nową gamę naturalnych spoiw, które są łatwo dostępne i przyjazne dla środowiska. Mają one potencjał, by zmniejszyć ilość emitowanych do środowiska impregnatów CCA i aldehydów mrówkowych. Spoiwa te mogą znaleźć zastosowanie w licznych produktach, w tym m.in. w meblach i ramach okiennych, ogniotrwałych drzwiach i panelach czy gontach dachowych i ściennych.

Szerokie stosowanie nowych materiałów powinno znacząco ograniczyć ilość toksycznych związków chemicznych w europejskich gospodarstwach domowych, a także narażenie pracowników fizycznych na działanie takich związków podczas produkcji. Przyjazne dla środowiska produkty cieszą się rosnącą popularnością wśród coraz bardziej uświadomionych ekologicznie konsumentów, dlatego stworzone materiały mogą mieć duży ekonomiczny potencjał dla przemysłu. Ponadto, dzięki poprawie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i konsumentów mogą zmniejszyć się koszty opieki zdrowotnej ponoszone przez państwo i obywateli. Ogólne korzyści ekonomiczne, zdrowotne i środowiskowe tych innowacyjnych produktów sprawiają, że możliwość ich wykorzystania jest nieoceniona.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę