Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MULTIPROTECT — Wynik w skrócie

Project ID: 11783
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Bezpieczna i niedroga ochrona przed korozją

Korozja to częsta przyczyna utraty wartości kapitału, straty z jej powodu szacowane są w Europie na 100 mld euro rocznie. Finansowany ze środków UE zespół badaczy opracował nowe, oparte na nanotechnologii metody ochrony przed korozją, dając europejskim konsumentom i przemysłowi możliwość zmniejszenia kosztów i przynosząc korzyści środowisku.
Bezpieczna i niedroga ochrona przed korozją
Większość metod ochrony przed korozją opiera się na wykorzystaniu metali ciężkich, w szczególności chromu(VI), które są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Celem projektu "Zaawansowana, przyjazna dla środowiska wielofunkcyjna ochrona przed korozją przy użyciu nanotechnologii" (Multiprotect) było stworzenie alternatywnych metod ochrony antykorozyjnej z wykorzystaniem inteligentnych materiałów nanostrukturalnych i nowych nanocząstek.

Naukowcy starali się stworzyć nową, pozbawioną metali ciężkich nanotechnologię, zapewniającą nie tylko odporność na korozję, ale także specjalne funkcje, takie jak odporność na ścieranie, niski współczynnik tarcia czy niska swobodna energia powierzchniowa. Oprócz tego, konsorcjum pracowało nad stworzeniem wydajnych kosztowo i przyjaznych dla środowiska metod produkcji i aplikacji do zastosowania w europejskich przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i budowlanym.

W końcowej fazie projektu, badacze dokonali dalszej optymalizacji stworzonych technologii, przeanalizowali uwalnianie substancji niebezpiecznych w kontekście materiałów i procesów oraz ulepszyli algorytmy modelowania komputerowego.

Ponadto, badacze dokonali znaczącego postępu w dziedzinie transferu technologii powłok lakierniczych do przemysłu. Przemysłowi udostępniono do testowania trzy różne materiały antykorozyjne: lakiery oparte na metodzie zol-żel, powłoki alternatywne wobec lakierów zawierających chrom twardy oraz systemy wykorzystujące polimery przewodzące. Wszystkie systemy uzyskały dobre oceny. Najlepsze lakiery zol-żel są już dostępne na rynku, natomiast powłoki alternatywne wobec chromowych przystosowano do potrzeb przemysłu. Partnerzy przemysłowi rozpoczęli też testowanie powłok w systemach symulacyjnych.

Podsumowując, uczestnicy projektu Multiprotect z powodzeniem stworzyli nowe nanomateriały i procesy produkcji powłok antykorozyjnych, które powinny pozwolić europejskiemu przemysłowi lotniczemu, motoryzacyjnemu i budowlanemu zaoszczędzić miliardy euro, jakie teraz rocznie tracą z powodu korozji. Dodatkowo, nowe powłoki i procesy są niedrogie i wolne od szkodliwych metali ciężkich, co stanowi dobrą wiadomość dla Europejczyków i całej naszej planety. Wyniki projektu mogą doprowadzić do zmiany standardów w zakresie technologii powłok antykorozyjnych i zapewnić poważną przewagę konkurencyjną licznym firmom europejskim, które produkują powłoki lub stosują je w swoich wyrobach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę