Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

IMPULSE — Wynik w skrócie

Project ID: 11816
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Francja

Zmiana paradygmatu w inżynierii procesów chemicznych

Przemysł chemiczny w Europie do tej pory wykorzystywał nowe urządzenia i metodologie stworzone do użytku laboratoryjnego, modyfikując warunki robocze w taki sposób, aby zrekompensować ograniczenia urządzeń. Finansowany ze środków UE zespół naukowców stworzył nowe, oparte na całkowicie zmienionym paradygmacie podejście, łączące innowacyjne urządzenia i komponenty pozwalające uzyskać najbardziej pożądane warunki robocze dla danego produktu fizykochemicznego.
Zmiana paradygmatu w inżynierii procesów chemicznych
Naukowcy biorący udział w finansowanym ze środków UE projekcie "Zintegrowane wieloskalowe urządzenia procesowe z lokalnie skonstruowanymi elementami" (Impulse) stworzyli nowatorskie podejście do inżynierii procesów chemicznych, określane jako strukturalne projektowanie wieloskalowe. Metodologia ta pozwala na precyzyjną, efektywną kosztowo i produktywną integrację wysokowydajnego, małoskalowego sprzętu z większymi systemami produkcyjnymi (stąd termin "wieloskalowe") zapewniającą bardziej optymalną wydajność całego procesu, zrównoważenie łańcucha dostaw i konkurencyjność unijnego przemysłu chemicznego.

Opracowaną metodę wdrożono w dziewięciu studiach przypadków oraz w pięciu przemysłowych systemach demonstracyjnych w sektorze farmaceutycznym, specjalistycznych produktów chemicznych i towarów konsumenckich. Ponadto kilku partnerów przemysłowych przetestowało materiały szkoleniowe Impulse, a konsorcjum opracowało uzupełniające materiały dla użytku akademickiego.

Uczestnicy projektu utworzyli grupę użytkowników Impulse, bazę danych urządzeń Impulse, specjalną stronę internetową oraz podręcznik Impulse zawierający wykaz narzędzi i metodologii potrzebnych do wdrażania wieloskalowego projektowania procesowego w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Liderzy Impulse przygotowali wyniki projektu do natychmiastowego wdrożenia przez doświadczonych technologów i inżynierów procesów chemicznych.

Wyniki projektu stanowią ważny przełom w inżynierii procesów chemicznych. Ich szerokie zastosowanie może przynieść znaczące korzyści ekonomiczne i wydajnościowe w różnych segmentach przemysłu chemicznego, zapewniając lepszą konkurencyjność całemu europejskiemu sektorowi chemicznemu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę