Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

Zakłócenia, których źródłem są miejscowe pola elektromagnetyczne (EM), mogą siać istne spustoszenie wśród sprzętu elektronicznego, szczególnie biorąc pod uwagę ogromny wzrost liczby urządzeń bezprzewodowych połączony ze zwiększoną czułością urządzeń cyfrowych. Finansowany ze środków UE zespół badawczy stworzył nowatorski system ekranujący, zapewniający lepszą, a jednocześnie tańszą ochronę przed zakłóceniami, dając szansę licznym europejskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) na umocnienie swojej konkurencyjności.
Lepsza ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi
Celem projektu "Nowy system ekranujący do zastosowania w ekranowaniu EMI, wykorzystujący podwójną filtrację nanorurek węglowych w celu poprawy bezpieczeństwa, zyskowności i wydajności MŚP" (Emishield) było opracowanie taniej, wysokowydajnej, przyjaznej dla środowiska alternatywy dla konwencjonalnych osłon przeciw zakłóceniom EM (EMI) w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologii nanorurek węglowych.

Badaczom udało się stworzyć osłonę wymagającą mniejszej liczby części niż w przypadku standardowych stosowanych obecnie systemów ekranowych, skracając jednocześnie czas poświęcany na instalację i konserwację. Rozwiązania te oznaczają znaczne obniżenie kosztów dla MŚP używających ekranowania EMI.

Ponadto, osłona ta ma doskonałe właściwości fizyczne w zakresie odporności na przenikanie przez wodę i gazy, a także tłumienie zakłóceń EMI w zakresie częstotliwości, jakiego używa 96% rynku MŚP działających na rynku komercyjnych cywilnych produktów ekranowania.

Produkt Emishield stworzony we współpracy z licznymi europejskimi partnerskimi MŚP pozwoli firmom zdobyć miejsce w istniejących sektorach, a także dotrzeć do nowych segmentów, a tym samym zwiększyć swoją konkurencyjność, szczególnie względem przedsiębiorstw azjatyckich i amerykańskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę