Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FASTFISH — Wynik w skrócie

Project ID: 22720
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Norwegia

Ograniczanie stresu u ryb hodowlanych

Stres wywołuje problemy u wszystkich organizmów żywych, a ryby nie są wyjątkiem od tej reguły. Aby zmaksymalizować dobrostan oraz zyski z akwakultury, bieżące badania mają na celu precyzyjne ustalenie dokładnych parametrów, jakie można zastosować w celu określenia, czy ryby poddane są stresowi.
Ograniczanie stresu u ryb hodowlanych
Stworzenie nowoczesnego, zrównoważonego i konkurencyjnego systemu akwakultury, który jest zgodny z odpowiednimi normami dobrostanu zwierząt, wymaga tego, by poziom stresu u ryb nie został przekroczony. Hormony stresu mogą negatywnie wpływać na jakość mięsa, a także powodować apatię oraz niższy stan odżywienia, co obniża całkowitą wydajność hodowli.

Aby dokładnie ocenić, jak hodowca ryb mógłby ustalić, czy ryby zbliżają się do przedkrytycznego poziomu stresu, musi istnieć zestaw wskaźników behawioralnych powiązanych z mierzalnymi parametrami środowiskowymi. Projekt "Ocena poziomu stresu u ryb hodowlanych" (Fastfish) miał na celu opracowanie protokołu, na podstawie którego menedżerowie oraz hodowcy mogliby monitorować przedkrytyczne poziomy stresu w populacjach ryb hodowlanych.

Zespół projektu Fastfish porównał łososia atlantyckiego i okonia morskiego w intensywnym systemie oraz mezosystemie, naśladującym jak najwierniej warunki naturalne. Oceniając różnice pomiędzy zachowaniem w tych dwóch systemach, producenci mogą sporządzić zalecenia, by warunki spełniały zalecane przez UE normy dobrostanu zwierząt.

W celu dokładnej, codziennej rejestracji i rozpowszechniania danych z hodowli ryb, zespół projektu Fastfish opracował aplikację internetową i system bazy danych o nazwie Fasttool. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji projektu w celu ułatwienia obsługi zaowocowały stworzeniem nowej aplikacji – Welfaremeter. Na podstawie analizy przesyłanych danych aplikacja Welfaremeter ocenia warunki środowiskowe w każdym przypadku i oblicza odpowiedni wskaźnik dobrostanu.

System został przetestowany w hodowlach pilotażowych oraz komercyjnych hodowlach morskich. Aplikacja pomogła zrozumieć powiązania między zachowaniem ryb a potencjalnym rozwojem technologii, która może zwiększyć jej przydatność do celów zapewnienia dobrostanu zwierząt. W przyszłości konieczne będą udoskonalenia sieciowej bazy danych, aby system można było zastosować na skalę przemysłową.

Prawdopodobnie najważniejszym wynikiem projektu Fastfish było określenie wiarygodnego parametru stresu. W ujęciu fizjologicznym nadmierne zużycie tlenu można wykorzystać jako łatwy w użyciu wskaźnik stresu, ponieważ stanowi on odzwierciedlenie odchyleń w metabolizmie pokarmu i metabolizmie aktywnym.

W ramach projektu Fastfish zalecono również szkolenie hodowców, aby mogli oni czerpać korzyści z oceny poziomu stresu u ryb. Silny stres może być spowodowany przez obsługę, a zatem zmiany tego rodzaju muszą być zredukowane do absolutnego minimum.

Wyniki projektu Fastfish pomogły stworzyć ogólne ramy, które można wykorzystać do monitorowania stresu i dobrostanu ryb w gospodarstwach. Maksymalną wydajność w akwakulturze można osiągnąć nie narażając na uszczerbek dobrostanu zwierząt.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę