Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wsparcie dla przemysłu lotniczego

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) działających w przemyśle lotniczym doprowadziło do zawiązania silnych partnerstw i określenia kluczowych obszarów badawczych.
Wsparcie dla przemysłu lotniczego
Przemysł lotniczy należy do najsilniejszych gałęzi gospodarki Europy, z ponad 1 mln zatrudnionych. UE wspiera wiele z 7 tys. MŚP działających w sektorze lotniczym w ramach piątego i szóstego programu ramowego (PR5 i PR6).

Finansowany ze środków UE projekt "Usługi na rzecz opartych na współpracy badaniach technicznych w dziedzinie lotnictwa" (Scratch) odegrał znaczącą rolę w finansowaniu MŚP działających w sektorze. Projekt zwiększył świadomość tych przedsiębiorców w zakresie programów finansowania i pomógł im przygotować wnioski dotyczące celowych projektów badawczych (STREP). Przez jeden rok Scratch pomagał MŚP w określaniu priorytetów badawczych, oceniania ich i składania wniosków o dofinansowanie w ramach 7PR. Pomagał także w nawiązywaniu silnych partnerstw i zakładaniu konsorcjów projektów.

Partnerzy konsorcjum w tych finansowanych ze środków UE projektach mogli udzielić znaczącego wsparcia MŚP poprzez Scratch w wielu krajach UE i nie tylko. W projekcie brali udział partnerzy z 14 krajów europejskich, z czego szczególny nacisk kładziony był na nowe państwa członkowskie: Czechy, Węgry, Polskę i Rumunię.

Wszystkie partnerstwa i wyniki projektu opisano na stronie internetowej, która była prowadzona przez cały okres działania projektu i jakiś czas po jego zakończeniu. Projekt Scratch położył podwaliny pod silne partnerstwa w sektorze, sfinansował projekty i utorował drogę do przyszłych inicjatyw w zakresie finansowania ze środków 7PR.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę