Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UCIM — Wynik w skrócie

Project ID: 32667
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Irlandia

Użytkownicy wspierają proces produkcji

Europejska produkcja może stać się bardziej zrównoważona i konkurencyjna, jeżeli zacznie uwzględniać opinie, propozycje i uwagi różnych interesariuszy, a w szczególności użytkowników końcowych.
Użytkownicy wspierają proces produkcji
Eksperci i naukowcy wykazali, że pomysły użytkowników mogą przynieść znaczące ulepszenia w sektorze produkcji. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Wprowadzane przez użytkowników innowacje w dziedzinie produkcji: plany działań na rzecz rozwoju" (UCIM) było wsparcie przejścia na paradygmat produkcji w większym stopniu uwzględniający uwagi użytkowników. Projekt w nowatorski sposób zaangażował całą grupę interesariuszy, w tym producentów i użytkowników.

Uczestnicy projektu UCIM przygotowali prognostyczny plan działań, aby określić potrzeby w zakresie opartego na współpracy rozwoju produktów, oraz zebrali informacje na temat wprowadzanych przez użytkowników innowacji w przemyśle. Zorganizowano warsztaty, na których uczono użytkowników z różnych branż, od przemysłu ciężkiego po sektor zaawansowanych technologii, jak usprawnić rozwój technologiczny, organizacyjny i społeczno-ekonomiczny w produkcji.

Doradzano także politykom w zakresie wspierania przemysłu produkcyjnego, podkreślając znaczenie koncepcji UCIM dla osiągnięcia zrównoważonej i konkurencyjnej produkcji. Wskazano konkretne priorytety i działania promujące wprowadzane przez użytkowników innowacje w przemyśle europejskim. Wsparciem dla tych priorytetów i działań były rezultaty wielu warsztatów z udziałem interesariuszy, zorganizowanych w ramach projektu, które obejmowały także wyzwania i kwestie dotyczące realizacji celów projektu.

W ramach projektu UCIM założono ponadto działającą na zasadzie bloga platformę internetową służącą do nawiązywania współpracy i rozpowszechniania wyników. Platforma miała na celu przyciągnięcie większej liczby ekspertów i osób zainteresowanych tematem projektu. Wyniki projektu i platforma internetowa powinny przyczynić się do unowocześnienia europejskiej produkcji i poprawy konkurencyjności przemysłu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę