Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INCOMAT — Wynik w skrócie

Project ID: 32918
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niemcy

Zastosowania europejskiej wiedzy biomedycznej na wschodzie

Europa Wschodnia oraz Bałkany Zachodnie mogą wiele zyskać, jeśli UE pokaże im jak przekształcić wyniki badań z dziedziny biomedycznej w praktyczne zastosowania.
Zastosowania europejskiej wiedzy biomedycznej na wschodzie
Wraz ze starzeniem się światowej populacji i wzrostem zapotrzebowania na implanty ortopedyczne, dentystyczne i sercowo-naczyniowe, wzrasta również zapotrzebowanie na materiały biomedyczne. Celem finansowanego przez UE projektu "Tworzenie międzynarodowych zespołów doskonalenia zawodowego w dziedzinie badań powierzchniowych nad nowymi biomateriałami" (Incomat) było rozszerzenie współpracy w tej dziedzinie w regionie Bałkanów Zachodnich oraz nowych niepodległych państw (NIS).

Zajęto się tworzeniem zespołów doskonalenia, złożonych z ekspertów z UE, Stanów Zjednoczonych oraz krajów trzeciego świata objętych tym projektem. W ramach projektu Incomat współpracę podjęło 15 partnerów – w tym głównie instytuty badawcze z 10 krajów – którzy wspólnie odkryli niezbadany potencjał krajów trzeciego świata w dziedzinie biomateriałów oraz w sektorze zdrowia.

Ważnym spostrzeżeniem wynikającym z projektu jest fakt słabego połączenia pomiędzy środowiskiem naukowym a branżą przemysłową. W kilku krajach objętych projektem istnieją potężne instytuty badawcze, lecz nie ma żadnego realnego mechanizmu wykorzystania wyników badań w przemyśle. Co więcej, działające w tych krajach firmy produkujące urządzenia medyczne są najczęściej powiązane z firmami zagranicznymi i nie wykorzystują wyników badań ani placówek istniejących na miejscu.

Ten model bardzo się różni od modelu funkcjonującego w Europie Zachodniej i UE, w którym badania są zawsze związane z zaangażowaniem sektora przemysłowego. Krótko mówiąc, niewykorzystany potencjał wszystkich tych placówek badawczych, badań i wiedzy z dziedziny materiałów biomedycznych może przynieść korzyści w przemyśle i wspomóc szybki postęp w tej branży. Jeśli UE pomoże w zacieraniu podziałów pomiędzy światem naukowym i przemysłowym w pobliskich krajach, wytworzy się obopólnie korzystna sytuacja nie tylko dla kontynentu europejskiego, lecz również dla jego sąsiadów ze wschodu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę