Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowoczesne wszczepy obniżają ryzyko wystąpienia zakażenia

Zakażenia następujące po wszczepieniu protezy należą do częstych powikłań pooperacyjnych. W ramach europejskiej inicjatywy próbowano zająć się tym problemem poprzez zastosowanie powłok polimerowych zawierających antybiotyki, uwalniane lokalnie w miejscu zakażenia.
Nowoczesne wszczepy obniżają ryzyko wystąpienia zakażenia
Operacje wszczepienia protezy biodra i kolana znajdują się w Europie wśród najczęściej wykonywanych operacji i co roku przeprowadzanych jest do 1,4 miliona tego rodzaju zabiegów. Pomimo zachowania podczas zabiegu warunków sterylnych, po operacji zdarzają się zakażenia, które czasem prowadzą do głębokich zakażeń kości, wpływających szkodliwie na wszczep protetyczny oraz pacjenta. W związku z tym korzystna byłaby możliwość zastosowania antybiotyków oraz leków przeciwzapalnych i stymulujących odbudowę kości w potencjalnych miejscach zakażenia.

Mając to na uwadze, działania podjęte w ramach finansowanego przez UE projektu "Zastosowanie systemów terapeutycznych w eliminowaniu konieczności stosowania terapii naprawczej, wynikającej z głębokiego zakażenia kości" (Dendrite) skierowano na opracowanie innowacyjnej powłoki, umożliwiającej ograniczenie występowania zakażeń pooperacyjnych. Partnerzy konsorcjum uznali, że najlepszym sposobem realizacji tego celu będzie zamknięcie odpowiednich leków w powłoce polimerowej, która rozkładając się w określonym tempie uwalnia żądany lek w ustalonym zakresie czasu. Powłoki polimerowe zostały połączone ze sobą nawzajem oraz z powierzchnią wszczepu za pomocą szeregu wiązań wykorzystujących powinowactwo przeciwnych biegunów, które uległy rozkładowi biochemicznemu w wyniku działania układu odpornościowego. To z kolei doprowadziło do uwolnienia leków zawartych w warstwie polimerowej do otaczającej przestrzeni, umożliwiając leczenie głębokiego zakażenia kości oraz zakażenia tkanek miękkich.

Choć technologia Dendrite została pierwotnie opracowana na potrzeby wszczepów kostnych, członkowie konsorcjum przewidują, że można będzie rozszerzyć jej zastosowanie na potrzeby implantologii stomatologicznej oraz chirurgii urazowej do wczesnego zapobiegania zakażeniom.

W ramach projektu Dendrite opracowano innowacyjną technologię implantologiczną, umożliwiającą zapobieganie powstawaniu pooperacyjnych zakażeń kości oraz ich leczenie. Wprawdzie w celu wprowadzenia tej technologii na rynek niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań przedklinicznych oraz klinicznych, jednak naukowcy spodziewają się, że ten produkt zrewolucjonizuje rynek implantologiczny, ograniczając występowanie zakażeń związanych z wszczepami oraz zmniejszając koszty opieki pooperacyjnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę