Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOFORUMEULA — Wynik w skrócie

Project ID: 32155
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niderlandy

Unijni gracze na rynku nanotechnologii spoglądają w kierunku Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska, a szczególnie bardziej uprzemysłowione kraje regionu, takie jak Argentyna, Brazylia i Meksyk, mają duży potencjał w zakresie nanotechnologii, który UE może wykorzystać z korzyścią dla obu regionów.
Unijni gracze na rynku nanotechnologii spoglądają w kierunku Ameryki Łacińskiej
Nanotechnologia zyskuje pozycję kolejnego ważnego czynnika prorozwojowego w przemyśle, przynoszącego ogromne perspektywy medycynie, technologii, branży produktów konsumenckich i innych sektorów. Jako duży region o wciąż nie w pełni wykorzystanym potencjale, Ameryka Łacińska może poszczycić się wieloma specjalistami i instytucjami, które mogą dać efekt synergii we współpracy z unijnym sektorem nanotechnologii.

Finansowana ze środków UE inicjatywa "Nanoforum UE – Ameryka Łacińska" (Nanoforumeula) była próbą zachęcenia do współpracy organizacji badawczych w dziedzinie nanotechnologii z UE i Ameryki Łacińskiej. W ramach projektu zorganizowano wizyty przedstawicieli z 21 krajów Ameryki Łacińskiej w czterech europejskich instytucjach nanotechnologicznych.

Na gruncie Ameryki Łacińskiej, zorganizowano warsztaty w Brazylii i przeanalizowano potencjał nanotechnologii w dwóch najludniejszych państwach regionu, Brazylii i Meksyku. Działania te otworzyły drzwi do współpracy przemysłu UE z Ameryką Łacińską na wielu poziomach oraz do pobudzenia rozwoju gospodarki i branży zaawansowanych technologii obu regionów.

Jeśli chodzi o szczegółowe wydarzenia, w ramach projektu zorganizowano związane z grantami, trwające do trzech miesięcy odwiedziny naukowców z Ameryki Łacińskiej w europejskich ośrodkach nanotechnologicznych. Zorganizowano także warsztaty i dwie wizyty naukowe badaczy europejskich w Ameryce Łacińskiej. Uczestnicy projektu Nanoforumeula przygotowali dwa raporty dotyczące wizyt naukowych w Brazylii i Meksyku. W raportach wyszczególniono najważniejszych graczy sektora nanotechnologii w obu krajach. Wizyta naukowa miała także miejsce w Argentynie, a jej wyniki, podobnie jak w przypadku pozostałych raportów, opublikowano na stronie internetowej projektu.

Dzięki wysiłkom podjętym przez uczestników projektu nawiązano owocne wymiany w tej obiecującej dziedzinie, które powinny przynieść korzyści po obu stronach Atlantyku. Trwają już prace,, stanowiące kontynuację tych wymian poza ramami projektu, dzięki którym jego wyniki nie powinny pójść na marne.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę