Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Stabilizacja części mokrej w papierniach

Naukowcy stworzyli nowy system usprawniający część mokrą papierni, który powinien zwiększyć efektywność ekonomiczną i zmniejszyć oddziaływanie na środowisko przemysłu papierniczego.
Stabilizacja części mokrej w papierniach
Systemy zamknięte są stosowane w papiernictwie w celu zmniejszenia poboru wody, co przynosi korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Wadą takich rozwiązań jest nagromadzanie się zanieczyszczeń i rozpuszczonych materiałów w tzw. części mokrej papierni.

Część papierni nazywana częścią mokrą obejmuje filtrowanie zawiesiny włóknistej, z której formowany jest zwój włókna. Akumulacja materiału rozpuszczonego i koloidalnego (DCM) kosztuje przemysł europejski nawet 1 mld euro rocznie, głównie ze względu na niestabilność, korozję i eksplozje powodujące przestoje w pracy maszyn papierniczych.

Wyeliminowanie tych strat dzięki zoptymalizowanym i bardziej stabilnym częściom mokrym jest kluczowe dla mniejszych papierni, jeśli chcą utrzymać konkurencyjność względem większych rywali, którzy wykorzystują efekt ekonomii skali. Projekt "Inteligentne podejście do homogenizacji, zwiększające wiedzę na temat procesów oraz konkurencyjność papiernictwa" (Shaker) to finansowana ze środków UE inicjatywa, w której uczestniczą małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z kilku krajów. Naukowcy biorący udział w projekcie Shaker opracowali podejście zapobiegawcze pozwalające uniknąć problemów dotyczących systemów wodnych papierni.

Problemy te wynikają najczęściej z nieprawidłowej homogenizacji i szybkiego odmieszania pulpy w strefach martwych zbiorników i rur. Te obszary gromadzenia się stojącej wody są miejscem dużej aktywności anaerobowej i gromadzenia się dużej liczby mikroorganizmów, które powodują niestabilność procesu.

Najważniejszą innowacją projektu Shaker jest ulepszona metoda homogenizacji, która powinna pomóc wyeliminować takie martwe strefy i zmniejszyć ilość zanieczyszczeń w systemie. Nowy system oparty jest na zoptymalizowanym zbiorniku mieszającym, mającym być krokiem w kierunku ciągłego cyklu mokrego i bezzbiornikowego systemu produkcji papieru.

Partnerzy projektu szacują potencjalne zmniejszenie zużycia energii, gazu ziemnego i wody na 20% oraz 5% w przypadku zużycia drewna i 25% w przypadku środków chemicznych. Możliwa jest także poprawa wydajności papierni i jakości produktu końcowego.

Partnerzy projektu Shaker pracują nad komercjalizacją systemu. Ukończono już badania rynkowe i określono odpowiednie metody rozpowszechniania i wykorzystania wyników projektu. Nowy system powinien pomóc Europie utrzymać konkurencyjność względem Dalekiego Wschodu, Ameryki Południowej i USA.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę