Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ESBIO — Wynik w skrócie

Project ID: 22580
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Koordynacja danych z monitoringu człowieka

Nazwa biomonitoring człowieka (human biomonitoring – HBM) odnosi się do zintegrowanego monitoringu środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzkiego w celu dokonania oceny rodzaju oraz ilości substancji chemicznych, z którymi styka się człowiek oraz ilości tych substancji, które rzeczywiście wnikają do ludzkich organizmów. Finansowani ze środków UE badacze poczynili znaczne postępy w opracowywaniu zaleceń oraz narzędzi usprawniających koordynowanie prowadzonych na skalę europejską prac badawczych, których celem jest ochrona zdrowia obywateli UE poprzez ukierunkowane podejmowanie decyzji politycznych i ustawodawczych.
Koordynacja danych z monitoringu człowieka
Szczególną uwagę poświęcono skutkom oddziaływania substancji chemicznych na dzieci, nie tylko z punktu widzenia emocjonalnego, ale również biologicznego: dojrzewające i rozwijające się organizmy o dużej aktywności metabolicznej, doświadczające szybkich zmian, mogą często w większym stopniu wchłaniać różne substancje chemiczne i być przez nie bardziej zagrożone.

Decydujące znaczenie ma ustalenie dopuszczalnych poziomów ekspozycji na działanie substancji chemicznych, z którymi stykają się dzieci w poszczególnych krajach, czyli skoordynowanie danych doświadczalnych z działaniami politycznymi i ustawodawczymi. Projekt "Opracowanie spójnego podejścia do biomonitoringu człowieka w Europie" (ESBIO) podjęto w celu usprawnienia wprowadzania skoordynowanego podejścia do biomonitoringu człowieka w Europie, szczególnie w odniesieniu do dzieci.

Zespół badawczy opracował obszerny zasób wcześniejszych i obecnych działań na rzecz biomonitoringu człowieka w Europie, z zastosowaniem samorejestracji oraz z uwzględnieniem informacji istotnych zarówno dla badaczy, jak i zainteresowanych stron. Dane pochodzą od osób i z laboratoriów zaangażowanych w określone projekty oraz od podmiotów dysponujących wiedzą z określonych obszarów analitycznych.

Ponadto badacze skoncentrowali się na regułach i praktykach związanych z zasadami etycznymi, przygotowując zalecenia dotyczące protokołów, kwestii związanych z biobankami, szczególnych problemów dotyczących udziału dzieci oraz harmonizacji procedur ogólnych na poziomie europejskim.

Wynikiem było opracowanie w programie Excel narzędzia, które posłuży do optymalizacji przyszłych projektów związanych z biomonitoringiem człowieka, dzięki możliwości obliczenia całkowitego niezbędnego budżetu na projekty na podstawie danych wprowadzanych przez użytkownika.

Podsumowując, w ramach projektu ESBIO poczyniono znaczne postępy w zakresie opracowania protokołów i narzędzi do koordynacji badań związanych z biomonitoringiem człowieka na szczeblu europejskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Usprawnienie koordynacji w krajach UE może pomóc w interpretacji ważnych wyników, które mogłyby zaginąć, gdyby nie udostępnianie danych oraz wspólnych metod. Umożliwi to poprawę zdrowia obywateli UE poprzez zastosowanie skuteczniejszej polityki oraz przepisów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę