Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REBECA — Wynik w skrócie

Project ID: 22709
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Łatwiejsza rejestracja czynników zwalczania biologicznego

Modernizacja procesu rejestracji czynników zwalczania biologicznego (BCA) w połączeniu z badaniami nad oceną ryzyka ułatwi stosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska produktów do zwalczania szkodników.
Łatwiejsza rejestracja czynników zwalczania biologicznego
Czynniki BCA nie naruszają równowagi i są bezpieczne dla środowiska, a także umożliwiają zwalczania nicieni, owadów, chorób wywołanych przez mikroorganizmy oraz chwastów. Jednakże komercyjne zastosowanie środków zwalczania biologicznego mikroorganizmów jest utrudnione przez długie i skomplikowane procedury rejestracyjne, które są bardziej odpowiednie w przypadku pestycydów syntetycznych.

Ujmując zagadnienie w kontekście globalnym, dokumentacja oceny niektórych produktów zajmuje 23 miesiące w Stanach Zjednoczonych, natomiast w UE nawet ponad 70 miesięcy. Ponadto, aby ukazać zakres działania czynników BCA — zastosowanie maakroorganizmów, które nie są objęte takimi ograniczeniami, zwiększyło obroty od zera do ponad 100 mln euro na przestrzeni zaledwie dwóch dziesięcioleci. Uwzględniając ograniczenia narzucone na BCA, projekt "Rejestracja czynników zwalczania biologicznego" (Rebeca) miał na celu przyspieszenie ich rejestracji bez narażania na szwank bezpieczeństwa.

Badacze zaangażowani w projekt Rebeca dokonali przeglądu bieżącej sytuacji legislacyjnej BCA w krajach takich, jak Kanada i Stany Zjednoczone, w których środki BCA są łatwiej dostępne na rynku. Przyjmując rozpowszechnianie za kluczowy czynnik zamiany syntetycznych środków chemicznych na BCA, w ramach projektu Rebeca utworzono sieć zainteresowanych stron z różnych obszarów, w tym przemysłu, nauki, władz regulacyjnych, polityki i środowiska. Celem było promowanie rozpowszechniania wiedzy oraz doświadczeń w zakresie regulacji i bezpieczeństwa BCA, a także zidentyfikowanie tych dziedzin, które wymagają dalszych badań na rzecz wsparcia prawodawstwa.

Na podstawie badań realizatorzy projektu Rebeca sporządzili wykaz zaleceń. Ponieważ środki BCA stanowią heterogeniczną grupę, ocena ryzyka musi mieć charakter szczegółowy. Na przykład środki drobnoustrojowe mają całkowicie odmienny charakter od substancji semiochemicznych, które działają poprzez sygnalizację, np. feromony czy substancje wabiące. W ramach projektu Rebeca wskazano także środki BCA, które z natury wykazują niskie ryzyko, oraz opracowano specjalne procedury rejestracyjne po przeprowadzeniu testów oceny ryzyka.

Stworzono stronę internetową zawierającą najnowsze informacje, prawodawstwo i kwestie bezpieczeństwa. Strona dostępna jest pod adresem http://www.rebeca-net.de/?p=999 i można tam znaleźć przydatne odnośniki do stowarzyszeń i źródeł informacji. Wyniki projektu Rebeca mogą posłużyć za postawę przeglądu aktualnego prawodawstwa i wytycznych dotyczących stosowania i rozwoju BCA.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę