Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MULTIFLEXIOXIDES — Wynik w skrócie

Project ID: 32231
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Portugalia

Nowa generacja elastycznych, przezroczystych urządzeń elektronicznych

Dodatkowe właściwości, takie jak elastyczność i przezroczystość, mogą radykalnie przekształcić przemysł elektroniczny oraz wzbudzić nową epokę wzrostu. Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nowe materiały oraz techniki produkcji urządzeń posiadających takie właściwości, przybliżając europejski przemysł elektroniczny o krok do czołowej pozycji w zakresie technologii urządzeń elektronicznych.
Nowa generacja elastycznych, przezroczystych urządzeń elektronicznych
Projekt "Tlenki wieloskładnikowe na rzecz elastycznej i przezroczystej elektroniki" (Miltiflexioxides) miał na celu opracowanie nowych cienkich błon ceramicznych zawierających wieloskładnikowe tlenki, stosowanych jako przezroczyste materiały w urządzeniach sztywnych bądź elastycznych. Oprócz znaczenia wielu potencjalnych zastosowań, użycie elastycznych substratów z tworzyw sztucznych niezwykle ułatwiłoby wprowadzenie zmian w procesach produkcji tanich, przyjaznych środowisku, wysoce wydajnych urządzeń elektronicznych.

Badacze wykorzystali badania symulacyjne w połączeniu z danymi eksperymentalnymi w celu identyfikacji wieloskładnikowych tlenków o właściwościach optymalnych do wymaganego zastosowania. Nieorganiczny charakter tlenków metali ułatwia zastosowanie istniejących oraz nowych technik osadzania w temperaturze pokojowej w produkcji chemicznie stabilnych i trwałych urządzeń.

Członkowie zespołu opracowali niezbędne techniki osadzania w temperaturze pokojowej, przeznaczone dla elastycznych substratów, w tym chemiczne osadzanie z fazy gazowej w niskiej temperaturze, chemiczne osadzanie z roztworów oraz osadzanie natryskowe. Techniki te umożliwiają produkcję na dużą skalę w technologii "roll-to-roll", podczas której możliwe jest nanoszenie wielu obwodów na dużą powierzchnię rolki elastycznego materiału ceramicznego, znacznie ograniczając koszty oraz zwiększając wydajność przy mniejszej liczbie etapów produkcyjnych.

Co ważniejsze, badacze zaangażowani w projekt Multiflexioxides przedstawili pierwszy przykład tlenków wieloskładnikowych w funkcji aktywnych półprzewodników w niskich temperaturach, zapewniających oszczędną, wysoce wydajną alternatywę dla półprzewodników krzemowych i organicznych.

Wynik projektu przecierają szlaki dla wielu przyszłych zastosowań w sektorze urządzeń elektronicznych dzięki dużej dostępności wysoce wydajnych materiałów przezroczystych do elastycznych zastosowań, oferując jednocześnie ograniczenie kosztów produkcyjnych związanych z wykorzystaniem tlenków wieloskładnikowych. W ten sposób projekt Multiflexioxides wykazuje potencjał dramatycznej zmiany światowego przemysłu elektronicznego, zapewniają jednocześnie ogromną przewagę europejskim producentom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę