Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NANOSH — Wynik w skrócie

Project ID: 32777
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Finlandia

Bezpieczeństwo związane z nanocząstkami w miejscu pracy

Najnowsze badania nad skutkami narażenia na najczęściej stosowane nanocząstki zostały przeprowadzone z funduszy UE. Wyniki są gromadzone i analizowane w celu zapewnienia podstaw dla przepisów, które pozwoliłyby unikać potencjalnych problemów zdrowotnych, przede wszystkim w miejscu pracy.
Bezpieczeństwo związane z nanocząstkami w miejscu pracy
Nanotechnologie są wykorzystywane coraz powszechniej i dostarczają innowacyjnych rozwiązań wszystkim gałęziom przemysłu. Jednak ze względu na rozmiar nanocząstek, wynoszący od 1 do 100 nanometrów (nm), są w stanie przeniknąć przez błony do komórek. Ponadto wysoki stosunek powierzchni do objętości może stanowić o działaniu katalitycznym.

Skutki zdrowotne nanocząstek są w dużej mierze nieznane, a projekt "Zapalny i genotoksyczny wpływ nanomateriałów" (Nanosh) ma na celu skoncentrowanie się na skutkach ekspozycji zawodowej, z którymi wiążą się największe obawy. Skutki zdrowotne podlegające kontroli obejmują szkodliwe zmiany genetyczne, zapalenie płuc oraz zmiany w układzie naczyniowym.

Naukowcy Nanosh opracowali modele charakteryzacji nanocząstek; mają one duże znaczenie dla badań oraz zapisu ich wyników. W powszechnym użyciu znajduje się wiele cząstek, w tym nanorurki węglowe, fulereny, cząstki metalu, cząsteczki tlenku metalu i kropki kwantowe. W związku z tym część z nich została wybrana do dołączenia do bazy danych publikacji, jaką jest Nano Atlas Europy.

Opracowano strategię oceny stopnia narażenia na nanocząstki wraz z algorytmem decyzji dotyczących tego, czy pracownik mógł być narażony na nanozanieczyszczenia środowiskowe. W ramach projektu Nanosh sporządzono również otwartą bazę danych przeznaczoną specjalnie do danych związanych z miejscem pracy.

Badania genotoksyczności wykazały, że dwutlenek tytanu powoduje oksydacyjne uszkodzenia DNA. Komórki mezotelialne okazały się bardziej podatne na zmiany DNA niż komórki nabłonka oskrzeli. Testy aktywacji immunologiczne pięciu nanomateriałów sugerowały, że w przypadku wielokrotnej ekspozycji na dwutlenek tytanu zapalenie mogło być modulowane i że zależało od alergicznego stanu myszy.

Kluczowy wniosek jest taki, że poziom zapalenia płuc również wydaje się być związany z charakterem chemii powierzchni. Dlatego też naukowcy działający w ramach projektu Nanosh podkreślają znaczenie oceny ryzyka w celu włączenia zmian w zewnętrznym płaszczu, który wydaje się wpływać na ich los, a także aktywność biologiczną in vivo i in vitro.

Badania Nanosh przyczyniły się do wzmocnienia podstaw wiarygodnej oceny bezpieczeństwa w kwestii nanocząstek występujących często w miejscu pracy. Zapewnienie bezpieczeństwa w kwestii nanocząstek ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego promowania i rozwoju przemysłu nanotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę