Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zastąpienie nawozu w uprawie kukurydzy

Obecnie uprawa kukurydzy opiera się na znacznym wykorzystaniu chemicznych nawozów. Zmieni się to dzięki nowym technikom inokulacji bakteryjnej, opracowanym przez europejskich naukowców.
Zastąpienie nawozu w uprawie kukurydzy
Kukurydza jest zbożem szeroko uprawianym na całym świecie w wielu różnych środowiskach rolno-ekologicznych. Pochodzi z Meksyku i została zaimportowana do Europy bez korzystnych bakterii korzeniowych, co wymusza wykorzystanie nawozów w celach odżywczych. Jednak tylko część tych chemicznych nawozów jest zużywana przez rośliny, podczas gdy pozostała część stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Opracowanie alternatywnych technik uprawy, pozwalających na utrzymanie plonów i ochronę środowiska, jest zatem niezwykle ważnym zadaniem.

Zasadniczym celem finansowanego ze środków UE projektu "Zarządzanie bakteriami korzystnymi dla roślin w celu zrównoważenia wykorzystania nawozu w monokulturze kukurydzy" (Micromaize) było wypracowanie nowych sposobów uprawy kukurydzy opartych na zastosowaniu mniejszej ilości nawozu. Aby to osiągnąć, partnerzy projektu skupili się na korzystnych dla roślin bakteriach (Azospirillum, Pseudomonas and Glomus), które mogłyby pomóc kukurydzy pobierać z gleby azot i fosfor, a także pomóc jej modulować równowagę hormonalną.

Naukowcy opracowali nowe narzędzia badawcze, takie jak technologia mikromacierzy, biosensory i profilowanie metabolomiki roślin, które pozwolą na monitorowanie interakcji między bakteriami a rośliną i ocenę reakcji kukurydzy na inokulację. Oprócz tego uczestnicy projektu Micromaize wskazali na znaczenie związku między odpowiednimi inokulantami bakteryjnymi i genotypem kukurydzy, co jest istotne w kontekście osiągania najlepszych rezultatów. Nowe strategie zarządzania bakteriami zostały przetestowane w różnych miejscach, od Europy aż po Meksyk. Określono ich wpływ na wysokość plonów, jakość i bezpieczeństwo żywności, a informacje dotyczące najlepszych praktyk zostały rozpowszechnione wśród rolników.

Wnioski projektu Micromaize rzuciły nowe światło na korzystną dla roślin rolę różnych bakterii. Będą miały one znaczący wpływ na badania rolnicze nakierowane na monitorowanie działania inokulantów. Co więcej, techniki inokulacji bakteryjnej będą zgodne z aktualną praktyką uprawy kukurydzy, co pozwoli na ograniczenie kosztów i ochronę środowiska przed nadmiernym użyciem nawozów chemicznych.

Powiązane informacje

Tematy

Food
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę