Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NOVELTUNE — Wynik w skrócie

Project ID: 37378
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Jak przetwarzamy nowe bodźce?

System nerwowy nieustannie dostosowuje się do wciąż zmieniającego się otoczenia. Europejscy naukowcy zbadali mechanizmy leżące u podstaw wykrywania nowych sygnałów przez system słuchowy.
Jak przetwarzamy nowe bodźce?
Jeśli po raz pierwszy słyszymy jakiś dźwięk, uruchamia to lawinę zdarzeń różnych od tych właściwych dla przetwarzania dźwięków już znanych. Nowy dźwięk albo sygnał jest wykrywany w części mózgu nazywanej korą słuchową, a następnie inicjowane są specyficzne elektrofizjologiczne reakcje i ekspresja genów wczesnej odpowiedzi (IEG). Kulminacją tych zdarzeń jest plastyczność synaptyczna; jest to termin używany przez neurologów do wskazania zmian zachodzących w sile transmisji między dwoma neuronami. Jednak dokładny mechanizm łączący te dwa procesy pozostaje zasadniczo niezrozumiały.

Głównym celem finansowanego ze środków UE projektu "Dostrajanie się do nowego: behawioralne, elektrofizjologiczne i molekularne mechanizmy wykrywania nowych sygnałów" (Noveltune) było zbadanie szczegółowych aspektów przetwarzania nowych bodźców. Mówiąc dokładniej, partnerzy projektu próbowali zrozumieć, w jaki sposób reakcje elektrofizjologiczne uczestniczą w reakcji na nowy bodziec razem z indukcją genów wczesnej odpowiedzi, modulacją neuroprzekaźników i długoterminowymi zmianami synaptycznymi.

Udało się to osiągnąć dzięki wstępnemu wystawieniu zwierząt na działanie sygnału dźwiękowego, a następnie uczeniu ich za pomocą tego samego dźwięku (bodziec znany) lub nowego dźwięku (nowy bodziec). Aby zbadać, jak sygnalizacja neuromodulacyjna wpływa na przetwarzanie nowych dźwięków, naukowcy zablokowali neuroprzekaźnik – serotoninę – a następnie obserwowali zmienioną reakcję neuronów słuchowych na obecność dźwięku. Konsorcjum Noveltune poszerzyło pole tych obserwacji na inne systemy czuciowe, badając anomalie zachowania pacjentów cierpiących na schizofrenię, u których występuje nieprawidłowe filtrowanie sensoryczne nowych bodźców.

Podsumowując, projekt Noveltune rzucił nowe światło na złożone relacje procesów biologicznych biorących udział w wykrywaniu nowych bodźców czuciowych i na sposób ich przekładania się na konkretne zachowania. Określenie tych mechanizmów będzie miało znaczące konsekwencje dla zrozumienia takich chorób jak schizofrenia, pomoże również w opracowaniu nowych sposobów leczenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę