Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

MEMORIES — Wynik w skrócie

Project ID: 37831
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Włochy

Modele myszy pomagają badać chorobę Alzheimera

Choroba Alzheimera (AD) jest zaburzeniem neurologicznym, na które cierpi znacząca liczba starszych przedstawicieli naszej populacji. Aby sprawdzić i zrozumieć działanie molekularnych mechanizmów leżących u podstaw tej choroby, Europejscy badacze opracowali przedkliniczne modele myszy.
Modele myszy pomagają badać chorobę Alzheimera
Choroba Alzheimera, będąca stanem zwyrodnieniowym, charakteryzuje się postępującą utratą zdolności poznawczych oraz pamięci krótkotrwałej. Ma wpływ przede wszystkim na część podstawną kresomózgowia – strukturę mózgową, w której powstaje acetylocholina. Acetylocholina odpowiada za zdolność mózgu do przekazywania informacji do innych jego części, ale również za plastyczność i uczenie się.

Złożone stany zwyrodnieniowe właściwe dla choroby Alzheimera stały się przedmiotem szeroko zakrojonych badań skoncentrowanych na patogenezie zaburzenia. Wyniki ostatnich badań wskazują, że choroba Alzheimera ma związek z niezrównoważoną sygnalizacją i przetwarzaniem czynnika wzrostu nerwu (NFG).

W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu "Opracowanie, opisanie i zatwierdzenie nowych oryginalnych modeli dla choroby Alzheimera" (Memories) opracowano nowatorskie modele myszy pozwalające na zbadanie roli ścieżki NGF w chorobie Alzheimera. W tych przedklinicznych modelach zaszła ekspresja specyficznych przeciwciał przeciwko receptorom neuronalnym lub czynnikom wzrostu. Zostały one skrzyżowane z modelem myszy dla sporadycznej postaci choroby Alzheimera (AD11 anty-NFG). U potomstwa występowała choroba Alzheimera, brak za to było jednego z tych receptorów lub czynników wzrostu. Aby zbadać, jaką rolę te cząsteczki odgrywają w chorobie Alzheimera, naukowcy przeprowadzili badania neuroanatomiczne i poddali analizie zachowanie skrzyżowanych myszy.

Podsumowując, projekt Memories przyniósł nowe odkrycia w dziedzinie ścieżek sygnalizacji leżących u podstaw występowania choroby Alzheimera i właściwego dla niej zwyrodnienia układu nerwowego. Opracowane w ramach projektu Memories przedkliniczne modele myszy będą wykorzystane przy tworzeniu nowych narzędzi terapeutycznych łagodzących symptomy choroby Alzheimera. Można oczekiwać, że wyniki projektu poprawią konkurencyjność badań europejskich w walce z chorobą Alzheimera.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę