Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EACCAD — Wynik w skrócie

Project ID: 37870
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Niderlandy

Lepsze diagnozowanie szczepów Clostridium difficile

W ostatnich latach w szpitalach całej Europie zwiększyła się liczba infekcji związanych z bakterią Clostridium difficile. Aby powstrzymać wybuch epidemii, naukowcy europejscy opracowali nowatorskie próbki do szybkiego diagnozowania i monitorowania rozprzestrzeniania się bakterii.
Lepsze diagnozowanie szczepów Clostridium difficile
Clostridium difficile to bakteria oportunistyczna, atakująca jelita w sytuacji zaburzenia stanu normalnej flory bakteryjnej. Ze względu na odporność na antybiotyki i powszechność występowania wśród starszych członków populacji, stała się jedną z najczęstszych infekcji pochodzenia szpitalnego. W ostatnim czasie do Europy dotarł hiperwirulentny szczep tej bakterii, do tej pory występujący jedynie w Ameryce Północnej. Wpłynęło to na ogromny wzrost zachorowań na choroby związane z Clostridium difficile (CDAD) i powiązanych z nią zgonów. Opanowanie epidemii zależy przede wszystkim od opracowania próbek umożliwiających błyskawiczną diagnozę i monitorowanie takiego hiperwirulentnego szczepu.

Celem finansowanego ze środków UE projektu "Europejska strategia walki z zachorowaniami na biegunkę związaną z Clostridium difficile oparta na opracowaniu nowych testów diagnostycznych" (Eaccad) było opracowanie precyzyjnych testów diagnostycznych pozwalających na odróżnienie hiperwirulentnego szczepu odpornego na działanie antybiotyku od zwyczajnej Clostridium difficile. Aby rozpoznać unikatowe różnice między szczepami, konsorcjum wykorzystało odporne na antybiotyki elementy warunkujące oparte na DNA i antygenach oraz macierze DNA. Te techniki zostały użyte przez uczestniczących w projekcie partnerów do stworzenia próbek.

Wyniki projektu Eaccad pozwolą na szybkie wykrywanie szczepów Clostridium difficile: hiperwirulentnego i odpornego na działanie antybiotyków, dzięki czemu można będzie ustalić strategię walki z rozprzestrzenianiem się bakterii. Poprawi to jakość zdrowia publicznego i zmniejszy koszty walki z chorobą.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę