Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GREENERGY — Wynik w skrócie

Project ID: 12566
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Grecja

Bardziej ekologiczne i opłacalne szklarnie dla Europy

W ramach finansowanego przez UE projektu opracowano narzędzie programowe audytu energetycznego w dążeniu do ograniczenia kosztów produkcji w warunkach szklarniowych.
Bardziej ekologiczne i opłacalne szklarnie dla Europy
UE posiada 41 tys. ha szklarni i jest największym dostawcą produktów szklarniowych na całym świecie. Koszty produkcji w szklarniach mogą wynieść nawet 78% kosztów całkowitych, przy czym większość tej kwoty stanowi zużycie energii. Kroki w kierunku zmniejszenia zużycia energii w całej Europie o 40% i ustanowienia branżowych standardów mogą uczynić rolniczą produkcję szklarniową bardziej opłacalną oraz ograniczyć koszty energii. Konkurencyjność sektora szklarniowego jest również zagrożona przez wyższe koszty paliwa i producentów z innych regionów świata.

Finansowany przez UE projekt "Optymalizacja zużycia energii w europejskich szklarniach" (Greenergy) zakładał usprawnienie systemów i operacji energetycznych w istniejących szklarniach w celu ograniczenia uciążliwych kosztów produkcji. Inicjatywa miała również na celu pomóc rolnikom szybciej spełnić przepisy ochrony środowiska w sektorze.

W ramach projektu zbadano wymogi energetyczne szklarni w różnych regionach Europy. Następnie podjęto pracę nad środkami i wytycznymi w celu optymalizacji zużycia energii w szklarniach, oraz przetestowano je zgodnie z europejskim prawodawstwem środowiskowym.

Ogólnie rzecz biorąc, projekt Greenergy reprezentował zintegrowane aktywne podejście do kwestii kosztów energii i emisji gazów cieplarnianych. Wzmocnił on pozycję małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz inne zainteresowane strony w dążeniu do pozyskiwania wiedzy na temat audytu energetycznego i optymalizacji. Celem jest zmniejszenie zużycia energii w już istniejących szklarniach nawet o 40% oraz ograniczenie kosztów produkcji nawet o 30%. Wiązałoby się to z prostymi zmianami technicznymi oraz skromnym dostrojeniem do procedur roboczych, zachowując możliwość wdrożenia procesu optymalizacji.

Wyniki projektu objęły narzędzie programowe audytu energetycznego oraz narzędzie decyzji inwestycyjnych, w tym szkolenia dla określonych zainteresowanych podmiotów. Zespół projektu opracował europejskie normy jakości dla zużycia energii w szklarniach, a także materiał szkoleniowy dla tego sektora. Rezultaty projektu zostały rozpowszechnione w Europie wśród zainteresowanych stron – krok ten spowoduje znaczne usprawnienie zużycia energii w sektorze.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę