Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GCFR — Wynik w skrócie

Project ID: 12773
Źródło dofinansowania: FP6-EURATOM-NUCTECH

Perspektywa czystszej energii

Finansowane ze środków UE badanie dotyczące usprawnionej technologii reaktora prędkiego może rozpocząć nową erę czystszej energii o charakterze jądrowym. W ramach projektu położono również nacisk na najważniejsze wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju sektora.
Perspektywa czystszej energii
Na całym świecie używa się różnych typów reaktorów, a każdy z nich ma swoje wady i zalety. Reaktor na prędkich neutronach lub po prostu reaktor prędki nie jest uważany za typ najbardziej opłacalny, ale jeśli uda się pokonać kilka przeszkód, może on okazać się bardzo obiecujący pod względem dostarczania czystszej energii.

Reaktory prędkie są źródłem bardziej zrównoważonej energii i nie wytwarzają gazów cieplarnianych, dzięki czemu powstaje mniejsza ilość odpadów. Jeśli chodzi o wytwarzanie energii, to jeszcze bardziej interesujący jest reaktor prędki chłodzony gazem (GCFR), który oprócz posiadania tych wszystkich zalet jest uważany za bardzo bezpieczny.

W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy "Reaktor prędki chłodzony gazem" (GCRF) zbadano najnowsze osiągnięcia w dziedzinie technologii jądrowej, takie jak aspekty ekonomiczne, zapobieganie rozprzestrzenianiu oraz zrównoważony rozwój. Odkryto, że GCFR lepiej wykorzystuje materiał rozszczepialny (tj. materiał podtrzymujący łańcuchową reakcję rozszczepiania jądra atomowego), a także wyraźnie zmniejsza ilość odpadów radioaktywnych i ich toksyczny wpływ.

Jest to równoznaczne z realizacją celów dotyczących zrównoważenia stawianych reaktorom IV generacji (Gen IV) – termin ten odnosi się do najbardziej zaawansowanych badań i projektów reaktorów jądrowych. Zrównoważony rozwój związany z celami Gen IV obejmuje całkowite wykorzystanie zasobów uranu, a także recykling uranu, plutonu i innych pierwiastków. Wiąże się również z opłacalnością, brakiem emisji promieniowania radioaktywnego na zewnątrz oraz brakiem rozprzestrzeniania (unika się rozdzielania materiałów w cyklu paliwowym).

Zapoczątkowane przez ten projekt Inicjatywy udoskonalą technologię GCFR i pomogą UE wejść w nową rzeczywistość zaawansowanych rozwiązań energetycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę