Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RECLAIM WATER — Wynik w skrócie

Project ID: 18309
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Naturalne filtrowanie ścieków

Wykorzystanie znajdującej się pod naszymi stopami ziemi do filtrowania ścieków pełni istotną rolę w procesie przetwarzania ścieków na czystą wodę. Prowadzone w tym kierunku badania przynoszą korzyści szczególnie w krajach rozwijających się.
Naturalne filtrowanie ścieków
Czysta woda jest niezbędna w każdej społeczności, na całym świecie, jednak jej zasoby w wielu krajach rozwijających się są coraz bardziej skąpe. Jednym z obiecujących rozwiązań jest przetwarzanie ścieków, szczególnie za pomocą technologii zasilania warstw wodonośnych, która obejmuje oczyszczanie metodą naturalną.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Technologie odzysku wody na rzecz bezpiecznego sztucznego zasilania warstw wodonośnych" (Reclaim Water) pracowano nad uzyskaniem bezpiecznej oraz ekonomicznej technologii odzysku wody i zarządzania zasilaniem warstw wodonośnych. Zbadano sposoby skutecznego pozbywania się ścieków zawierających zanieczyszczenia drobnoustrojowe i chemicznie oraz uzyskiwania wody do uzupełnienia zapasów wody słodkiej, szczególnie w krajach rozwijających się.Aby zrealizować te cele, w ramach projektu przeanalizowano obecne w ściekach zanieczyszczenia drobnoustrojowe oraz geny odporne na działanie antybiotyków, a także różne związki organiczne, które mogą być szkodliwe dla wody. Badacze projektu Reclaim Water przeprowadzili różne badania nad odzyskiem wody i zasilaniem warstw wodonośnych, koncentrując się na usuwaniu mikroorganizmów oraz związków organicznych. Wykorzystano 8 lokalizacji testowych w różnych miejscach świata, w których przetwarzano ścieki miejskie i zasilano warstwy wodonośne wodą opadową oraz przeprowadzono rozległy monitoring 50 parametrów i zanieczyszczeń obecnych w ściekach.Podsumowując, dzięki projektowi wskazano różne możliwości podnoszenia jakości wody przed zasileniem wód gruntowych o koszcie nieprzekraczającym 1 euro i 1 kilowata na godzinę w przeliczeniu na metr sześcienny. Najbardziej obiecującymi z tych technologii okazały się systemy naturalne, takie jak filtry glebowe i oczyszczanie przez glebowe warstwy wodonośne, które mimo ograniczeń związanych z filtrowaniem, jakie trzeba będzie przezwyciężyć, okazały się skuteczniejsze niż filtry membranowe.

Choć w ramach tej inicjatywy nie udało się opracować konkretnych rozwiązań w zakresie wstępnego uzdatniania, ustalono przydatność barier w postaci warstw wodonośnych w procesie oczyszczenia ścieków. Zwrócono również uwagę na zastosowanie technologii, takich jak chromatografia wykluczenia sterycznego (SEC) oraz pomiary emisji i wzbudzenia (EEM) w monitorowaniu materii organicznej pochodzącej ze ścieków i odróżnieniu jej od naturalnej materii organicznej podczas uzdatniania wody.Te postępy są ważne dla ochrony zdrowia i środowiska oraz poprawy warunków społeczno-ekonomicznych w krajach rozwijających się. Wyniki projektu zostały rozpowszechnione w licznych publikacjach, a ich autorzy wierzą, że odegrają one znaczącą rolę w udoskonalaniu tej nowej metody oczyszczania ścieków oraz umożliwią jej wykorzystywanie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę