Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RESIST — Wynik w skrócie

Project ID: 29052
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS

Eliminacja nierówności w nauce i technologii

Unia Europejska sfinansowała kompleksowe badanie dotyczące sposobu na zapewnienie, by korzyści wynikające z nowych technologii były równomiernie rozpowszechniane pomimo nierówności społecznych i gospodarczych.
Eliminacja nierówności w nauce i technologii
Badania w obszarze nauki i technologii (NiT) pokazały, że nierówności społeczne nie są ani ograniczane ani pogłębiane przez postęp technologiczny, jednak są trwale i szeroko obecne w fundamentach systemów NiT. Jest zatem prawdopodobne, że rozwój globalnej gospodarki opartej na wiedzy poszerza przepaść między grupami uprzywilejowanymi a tymi znajdującymi się w niekorzystnej sytuacji.

Aby powstrzymać dalszy rozwój tego trendu, projekt "Badanie nierówności poprzez naukę i technologię" (Resist) skoncentrował się na trzech głównych formach nierówności w nauce i technologii – na różnicach strukturalnych, reprezentacyjnych i dystrybucyjnych. Aby zrozumieć procesy przyczyniające się do powstawania nierówności oraz systemy ograniczające nieuczciwy podział, naukowcy uczestniczący w projekcie podeszli do badań od dwóch stron.

W ramach projektu Resist przyjrzano się konkretnym obszarom, w których nierówność miała objawić się bardzo wyraźnie – były to ramy polityki, międzynarodowa migracja osób wysoko wykwalifikowanych, najnowsze mechanizmy odpowiedzialności oraz społeczno-gospodarczy wpływ rozwijających się technologii. Założono, że naprawę można przeprowadzić w obrębie tych właśnie dziedzin, co pozwoli na osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów.

Badacze realizujący projekt zasugerowali, że potrzebny jest znacznie szerszy zestaw wskaźników, by odzwierciedlić wpływ nierówności na takie aspekty jak zdrowie i szczęście. Jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności, badacze zalecili dążenie do przejrzystości oraz – w celu uzyskania maksymalnej efektywności – połączenie bezpośredniego zaangażowania publicznego z formami odpowiedzialności opartymi na wskaźnikach.

Do interwencji publicznych mogą zostać włączone dwie główne koncepcje. Pierwszą jest szereg grup odpowiedzialnych za kształtowanie technologii, służących radą w zakresie kierunku wykorzystania nauki i technologii w społeczeństwie w zależności od jego charakterystyki. Druga opcja przeznaczona jest do kształtowania struktury naukowej w społeczeństwie oraz poszerzania innowacji na rzecz absorbowania technologii. Trzeba opracować nowe wersje nowych technologii, by funkcjonowały one w szerszym zakresie okoliczności.

W odniesieniu do gospodarczych aspektów innowacji, to od decydentów i regulatorów zależy kwestia sprawiedliwego rozdzielenia kosztów i cen oraz stworzenia warunków umożliwiających równomierny podział korzyści. Istotnym przykładem własności publicznej i większej dostępności jest rekombinowana insulina oraz jej dystrybucja za pośrednictwem publicznej służby zdrowia.

Projekt Resist potwierdza, że powstające technologie nie będą miały takiego samego wpływu na wszystkie społeczeństwa świata. Jednakże zróżnicowanie grup na świecie niekoniecznie musi stać na drodze równemu podziałowi rezultatów wśród wszystkich ludzi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę