Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SEPSDA — Wynik w skrócie

Project ID: 3831
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Walka z epidemią SARS

Walka z epidemią ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) wymaga udoskonalonej diagnostyki i odpowiednio dobranych metod leczenia. Naukowcy z Europy i Chin połączyli siły w celu przeprowadzenia badań nad koronawirusem SARS i dokonania syntezy leków przeciwwirusowych.
Walka z epidemią SARS
SARS osiągnął status epidemii w 2003 roku, sprawiając, że koronawirus SARS stał się poważnym zagrożeniem na całym świecie. Aby zapobiec kolejnemu wybuchowi epidemii, należy jak najszybciej opracować odpowiednio czułe metody diagnostyczne i skuteczne metody leczenia. Rozprzestrzenianie się wirusa można powstrzymać, wykorzystując do tego celu wiedzę z zakresu biologii koronawirusów oraz opracowując odpowiednio dobrane leki.

Mając to na uwadze, twórcy finansowanego ze środków unijnych "Chińsko-europejskiego projektu na rzecz diagnostyki SARS i badań nad lekami przeciwwirusowymi do walki z SARS" (Sepsda) postawili sobie za cel stworzenie udoskonalonych metod diagnostycznych i odkrycie związków, które mogłyby zostać wykorzystane jako leki przeciwwirusowe. Partnerzy projektu wykorzystali metodę sekwencjonowania oraz techniki bioinformatyczne, aby zbadać genom i proteom koronowirusa SARS oraz aby wykryć zmienność genetyczną izolatów tego wirusa. Trójwymiarowe struktury wielu białek wirusowych zostały ustalone za pomocą krystalografii rentgenowskiej, a następnie wykorzystane podczas przeszukiwania baz danych skomplikowanych związków – w tym tych pochodzących z tradycyjnej medycyny chińskiej – w celu wykrycia cząsteczek zakłócających interakcje lub funkcje białek wirusa.

Zidentyfikowano 50 kandydatów do roli inhibitorów, którzy zostali następnie wzmocnieni za pomocą zabiegów chemii syntetycznej i poddani dalszym badaniom. Pięć z tych związków zostało zakwalifikowanych do testów przedklinicznych i klinicznych, na wypadek kolejnego wybuchu epidemii SARS. W połączeniu z udoskonalonymi metodami diagnostycznymi stworzonymi w ramach projektu Sepsda, nowo opracowane związki dały początek nowatorskiemu podejściu do walki z koronawirusem wywołującym SARS.

Podsumowując, wyniki projektu Sepsda rzuciły nowe światło na biologię koronawirusa SARS i pomogły w określeniu związków będących potencjalnymi inhibitorami tego wirusa. Odkrycia te mogą okazać się pomocne w walce z epidemią SARS i przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego na całym świecie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę