Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Docieranie do krajów Bałkanów Zachodnich w celu zwiększenia udziału w badaniach

W ramach projektu finansowanego przez UE podjęto szereg działań mających na celu poprawienie warunków badań w krajach Bałkanów Zachodnich i zwiększenie ich udziału w projektach siódmego programu ramowego.
Docieranie do krajów Bałkanów Zachodnich w celu zwiększenia udziału w badaniach
Inicjatywa "Sieć UE-Bałkany Zachodnie dla szkolenia i promocji współpracy w zakresie działalności badawczej w obszarze żywności, rolnictwa i biotechnologii 7PR" (EU-Balkan-Fabnet) miała na celu poprawienie jakości i częstotliwości uczestnictwa w projektach badawczych finansowanych przez UE. Działania skupiające się na pięciu krajach Bałkanów Zachodnich miały na celu odwzorowanie istniejącego środowiska, zapewnienie szkoleń dla Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) krajów Bałkanów Zachodnich, budowanie potencjału i świadomości, szkolenie badaczy i promowanie uczestnictwa.

Partnerzy projektu, reprezentujący odpowiednie społeczności badawcze ze swoich krajów, aktywnie promowali nawiązywanie kontaktów z lokalnymi naukowcami i pracowali nad zaoferowaniem grupom docelowym cennych informacji związanych z uczestnictwem w siódmym programie ramowym (7PR). Każdy partner należący do grona krajów Bałkanów Zachodnich zorganizował serię lokalnych warsztatów skierowanych do badaczy i osób upowszechniających wiedzę. W szkoleniach wzięły udział łącznie 254 osoby zajmujące się upowszechnianiem wiedzy. Szkolenia umożliwiły im przekazanie informacji innym grupom badaczy, aby ci mogli przekazać tę wiedzę dalej.

Członkowie programu EU-Balkan-Fabnet opracowali podręcznik dotyczący uczestnictwa w programach 7PR w celu zwiększenia szans dotarcia do potencjalnych uczestników. Podstawowe informacje zawarte w podręczniku zostały przetłumaczone na języki wszystkich uczestniczących w programie krajów Bałkanów Zachodnich; opinia publiczna uzyskała także dostęp do strony internetowej projektu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę