Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

OTAG — Wynik w skrócie

Project ID: 43134
Źródło dofinansowania: FP6-FOOD
Kraj: Francja

Identyfikacja i śledzenie dla poprawy bezpieczeństwa wołowiny

W ramach projektu finansowanego przez UE zaproponowano system obserwacji i śledzenia zagrożeń pojawiających się w obszarze produkcji wołowiny. Lepsza wymiana informacji dzięki technologiom geokomunikacyjnym będzie także ułatwiać zarządzanie inwentarzem żywym i zwiększy bezpieczeństwo zwierząt i żywności.
Identyfikacja i śledzenie dla poprawy bezpieczeństwa wołowiny
Projekt "Zarządzanie operacyjne i prototyp geodecyzyjny identyfikacji i śledzenia produkcji rolnej" (OTAG) był działaniem wspomagającym (SSA) skupiającym się na przyszłych badaniach Wspólnoty i działaniach w obszarze rozwoju technologicznego. Te mające na celu intensywną produkcję wołowiny działania były związane z monitorowaniem i oceną bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywności, w kontekście krajów południowej części Ameryki Południowej i polityk UE.

Partnerzy OTAG pracowali nad stworzeniem trwałego, zrozumiałego systemu identyfikacji i śledzenia zagrożeń pojawiających się w obszarze produkcji wołowiny. Monitorowanie bydła w ich środowisku za pomocą elektronicznych obroży zapewnia środki zarządzania paszami na poziomie regionalnym, a także kontrolę rozprzestrzeniania się chorób. Mając to na uwadze, w ramach projektu starano się zaoferować geodecyzyjny system operacyjny w kontrolowanych warunkach i przy użyciu najnowszych technologii geoprzestrzennych i geokomunikacyjnych.

Architektura obliczeniowa obsługująca prototyp OTAG obejmuje cztery warstwy, z których pierwsza odnosi się do danych gromadzonych z urządzeń elektronicznych w padoku. Pozyskane informacje są wysyłane za pośrednictwem komputera do siedziby gospodarstwa, gdzie druga warstwa odpowiada za przechowywanie danych. Dane z każdego gospodarstwa w systemie OTAG są następnie przesyłane do trzeciej warstwy za pośrednictwem Internetu. Gromadzenie danych umożliwia przeprowadzenie w ramach czwartej warstwy analizy informacji dotyczących przemieszczania się zwierząt w granicach i pomiędzy gospodarstwami. Procesy wykorzystują techniki popularne w przypadku przetwarzania informacji geograficznych.

Logikę kryjącą się za takim podejściem jest najłatwiej zrozumieć w odniesieniu do przykładów lokalizacji, w których działa system OTAG. W przypadku wybuchu epidemii pryszczycy (FMD), możliwość prześledzenia interakcji zwierząt pozwala zlokalizować zakażone zwierzęta, wspomóc działania władz sanitarnych, odizolować bardziej wydajne sektory i zminimalizować wpływ i rozprzestrzenianie się wybuchu epidemii.

Z wyników projektu OTAG wyniknęła propozycja zaproszenia partnerów z sektora prywatnego w celu przyspieszenia komercjalizacji proponowanych technologii prototypowych. Partnerstwo publiczno-prywatne może przejść długą drogę pełną starań mających na celu upowszechnianie innowacji technologicznych. Takie plany istnieją dla opracowanej we Francji technologii OTAG Collar, która ma być eksportowane do Argentyny i Brazylii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę