Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wzmacnianie struktury przemysłu włókienniczego Albanii

Przemysł włókienniczy Albanii odpowiada za około 60% eksportu produkcji przemysłowej do krajów UE. Wzmocnienie siły działania w tym sektorze może pomóc ożywić krajową gospodarkę.
Wzmacnianie struktury przemysłu włókienniczego Albanii
Finansowany przez UE projekt "Wzmocnienie potencjału ludzkiego i materialnego Centrum Badania Technologii Włókiennictwa w Albanii" (Retexresalb) ma na celu zwiększenie możliwości Wydziału Włókienniczego na politechnice w Tiranie (UPT) w Albanii, a także zacieśnienie współpracy z krajowym przemysłem włókienniczym.

Wysiłki w ramach projektu koncentrują się na szkoleniu albańskiej kadry pedagogicznej i pracowników naukowych, wizytach na wydziałach tekstylnych na belgijskim Uniwersytecie w Gandawie oraz w greckim Instytucie Edukacji Technicznej (TEI) w Pireusie, udział w działalności badawczej i seminariach oraz warsztatach w zakresie transferu wiedzy na temat nowych technologii produkcyjnych. Środki wykorzystano również do zakupu nowego sprzętu do kontroli jakości tekstyliów.

W ten sposób wzmocniono i rozwinięto potencjał ludzki i materialny w Centrum Badań Technologii Tekstylnych w Tiranie w Albanii, co skutkować będzie bardziej konkurencyjnym albańskiej przemysłem włókienniczym z wyższym poziomem eksportu, co z kolei doprowadzi do zwiększenia liczby miejsc pracy.

Partnerzy projektu Retexresalb podjęli również działania w zakresie nawiązywania kontaktów w celu uzyskania dla UPT dostępu do Stowarzyszenia Uniwersytetów Tekstylnych (AUTEX), sieci europejskich uniwersytetów działających w obszarze włókienniczym. Takie osiągnięcie pomogłoby utrzymać kontakt z uczelniami włókienniczymi UE i otworzyłoby drogę przyszłym wspólnym badaniom i działaniom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę