Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EMUDE — Wynik w skrócie

Project ID: 505645
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Kreatywne rozwiązania dla Europy jutra

Grupa naukowców przeprowadziła badania nad tym, jak poszczególne społeczności rozwiązują problemy społeczne w sposób kreatywny. Szersza wiedza o tym, jak badania oraz polityka mogą wspomagać tę wzrastającą tendencję, pomoże Europie utorować drogę do zrównoważonego rozwoju, który przyniesie korzyści społeczeństwu.
Kreatywne rozwiązania dla Europy jutra
Projekt "Coraz większe zapotrzebowanie na zrównoważone rozwiązania" (EMUDE) był działaniem wspomagającym, przeprowadzonym w celu opracowania rożnych scenariuszy do przyszłego użytku oraz działań rozwojowych związanych z innowacyjnością społeczną. Podstawą zainteresowania posunięciem naprzód prac w tym obszarze była obserwacja aktywnych, przedsiębiorczych osób, wynajdujących kreatywne rozwiązania codziennych problemów. Zespół finansowanego przez UE projektu EMUDE chciał wskazać sposoby, w jakie innowacje społeczne i technologiczne mogą się wzajemnie uzupełniać, przynosząc korzyści społeczeństwu.

Badacze przeprowadzili badania terenowe w celu wyznaczenia obiecujących przypadków oraz zbadania ich cech charakterystycznych na tle współczesnego społeczeństwa. Koncentrowano się głównie na Europie, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Wschodniej, lecz analizowano również fenomen społeczności kreatywnych poza granicami tego obszaru. To podejście miało na celu ustalenie możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy krajami leżącymi w Europie i poza nią.

Przy współpracy ośmiu europejskich uczelni stworzono sieć obserwatoriów, których celem było gromadzenie danych, a następnie opracowanie analiz dotyczących 56 społeczności kreatywnych. Naukowcy byli zainteresowani badaniem sposobów powstawania przedsięwzięć społecznych i szczególną uwagę poświęcili uwarunkowaniom społecznym i środowiskowym panującym w społeczeństwie informacyjnym. Tę ewolucję społeczności kreatywnych w kierunku trwałych form organizacji społecznej nazwali "rozproszoną przedsiębiorczością społeczną".

Na podstawie uzyskanych wyników naukowcy zasugerowali zastosowania praktyczne w postaci rozwiązań, platform i struktur, umożliwiających wzmacnianie rozproszonej przedsiębiorczości społecznej i jej potencjału w zakresie dbania o interesy społeczności lokalnej i tworzenia nowych modeli rozwoju lokalnego. Działania podejmowane w ramach projektu EMUDE zaowocowały również wiedzą na temat tego, jak rozproszona przedsiębiorczość społeczna może wspomóc aktualne programy polityczne Europy oraz jaki wpływ może mieć na finansowanie badań przemysłowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę